• (đổi hướng từ Expatriated)
  /iks´pætri¸eit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sinh sống, làm việc ở nước ngoài
  Bị đày biệt xứ; bỏ xứ sở mà đi

  Danh từ

  Người sinh sống, làm việc ở nước ngoài
  Người bị đày biệt xứ; người bỏ xứ sở mà đi

  Ngoại động từ

  Đày biệt xứ
  to expatriate oneself
  tự bỏ xứ mà đi; từ bỏ quốc tịch của mình

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người đi biệt xứ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X