• Thông dụng

  Thành Ngữ

  expectation of life
  thời gian trung bình còn sống thêm (của người nào..., theo số liệu thống kê)

  Xem thêm expectation

  Toán & tin

  kỳ vọng sinh tồn

  Kinh tế

  dự tính tuổi thọ
  tuổi thọ dự tính
  tuổi thọ dự tính (của công ty bảo hiểm...)
  tuổi thọ kỳ vọng

  Y học

  tuổi thọ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X