• BrE & NAmE /,ekspek'teɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mong chờ, sự chờ đợi, sự ngóng chờ, sự trông mong
  Sự tính trước, sự dự tính, kỳ vọng
  beyond expectation
  quá sự dự tính
  contrary to expectation
  ngược lại với sự dự tính
  Lý do trông mong, điều mong đợi
  ( số nhiều) triển vọng được hưởng gia tài
  Khả năng (có thể xảy ra một việc gì)
  expectation of life
  thời gian trung bình còn sống thêm (của người nào..., theo số liệu thống kê)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) kỳ vọng
  expectation of life
  (thống kê ) kỳ vọng sinh tồn
  conditional expectation
  (thống kê ) kỳ vọng có điều kiện
  mathematical expectation
  kỳ vọng toán
  moral expectation
  (thống kê ) kỳ vọng

  Chứng khoán

  Kỳ vọng
  1. Saga.vn

  Xây dựng

  sự đợi chờ

  Kỹ thuật chung

  kỳ vọng
  conditional expectation
  kỳ vọng có điều kiện
  expectation of life
  kỳ vọng sinh tồn
  expectation value
  giá trị kỳ vọng
  mathematical expectation
  kỳ vọng toán
  mathematical expectation
  kỳ vọng toán học
  mean expectation
  kỳ vọng trung bình
  moral expectation
  kỳ vọng toán học
  triển vọng
  trung bình
  expectation behaviour
  dáng điệu trung bình
  mean expectation
  kỳ vọng trung bình
  mean expectation
  dự báo trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X