• /iks´tempə¸raiz/

  Thông dụng

  Động từ

  Nói hoặc biểu diễn tuỳ ứng; ứng khẩu; ứng tác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  plan , prepare , read , rehearse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X