• /di'vaiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để lại (bằng chúc thư)
  Di sản (bất động sản)

  Ngoại động từ

  Nghĩ ra, đặt (kế hoạch), sáng chế, phát minh
  to devise plans to do something
  đặt kế hoạch làm việc gì
  Bày mưu, bày kế, âm mưu, mưu đồ
  (pháp lý) để lại (bằng chúc thư)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nghĩ ra, phát minh ra

  Kỹ thuật chung

  nghĩ ra
  dụng cụ
  automatic sampling devise
  dụng cụ lấy mẫu tự động
  calibrating devise
  dụng cụ hiệu chuẩn
  calibrating devise
  dụng cụ kiểm tra
  recording devise
  dụng cụ ghi
  phát minh

  Kinh tế

  di sản
  di tặng
  thừa kế
  việc để lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X