• /pri´peə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị; sẵn sàng
  Soạn (bài); chuẩn bị cho (cái gì)
  Điều chế, pha chế (thuốc); làm, dọn, nấu (cơm, thức ăn)
  (nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng cho (ai, để nghe một tin gì...)
  he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news)
  anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin buồn này

  Nội động từ

  ( + for) sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị
  to prepare for an exam
  chuẩn bị thi
  to prepare for a journey
  chuẩn bị cho một cuộc hành trình
  prepare somebody for something
  làm cho ai phải chờ đợi cái gì (nhất là cái gì khó chịu)

  Cấu trúc từ

  be prepared to do something
  sẵn sàng; vui lòng (làm gì)
  prepare the ground (for something)
  đặt nền móng dọn đường


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X