• Thông dụng

  Danh từ

  Sự thích thú kỳ cục; sự thích thú dở hơi; điều thích thú kỳ cục; điều thích thú dở hơi
  Mốt nhất thời

  things which are fashionable for a short time

  Do you remember the hula-hoop fad?
  Bạn có nhớ mốt váy hula?

  Y học

  một coenzyme dùng vào phản ứng khử quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X