• /hup , hʊp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái vòng (của trẻ con dùng để chạy chơi)

  Cái vành, cái đai (bằng thép, gỗ... ở các thùng ống...)
  Vòng váy (phụ nữ để làm cho váy phồng và không bị nhăn)
  Vòng dán giấy (để cho người phi ngựa nhảy qua ở rạp xiếc)
  Nhẫn đeo tay
  to go through a hoop
  nhảy qua vòng, chịu đựng thử thách gay go
  to put sb through the hoops
  buộc ai phải chịu thử thách gay go

  Ngoại động từ

  Đóng đai (thùng...)
  Bao quanh như một vành đai

  Danh từ

  Tiếng kêu "húp, húp
  Tiếng ho của người mắc chứng ho gà

  Nội động từ

  Kêu "húp, húp
  Ho gà

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vành, đai, vòng, (v) lắp vành, lắp đai

  Xây dựng

  đai gia cố

  Giải thích EN: An additional reinforcement in a reinforced concrete column placed around the main reinforcement.

  Giải thích VN: Vành đai gia cố thêm cho cột bê tông cốt sắt được đặt quanh cột chính.

  đai vành

  Kỹ thuật chung

  nẹp
  đai
  lắp đai
  lắp nẹp
  lắp vành
  vành đai
  pile hoop
  vành đai cọc
  vành
  pile hoop
  vành đai cọc
  vành tụ điện
  vòng
  guard hoop
  vòng chắn
  hoop drop recorder
  máy ghi kiểu vòng rơi
  hoop reinforcement
  cốt thép vòng
  hula hoop aerial
  ăng ten vòng hula
  hula hoop antenna
  ăng ten vòng hula

  Kinh tế

  cái đai
  cái vành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X