• /'fæsikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác fascicule

  f”'sikjul”s
  danh từ
  (thực vật học) bó, chùm
  Tập (sách)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chùm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X