• /'klʌstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đám, bó, cụm; đàn, bầy
  a cluster of people
  đám người
  a cluster of flowers
  bó hoa
  a cluster of bees
  đàn ong
  a cluster of bananas
  nải chuối

  Nội động từ

  Mọc thành đám, mọc thành cụm (cây cối); ra thành cụm (hoa quả)
  Tụ họp lại, tụm lại
  children cluster round their mother
  con cái tụm lại quanh mẹ

  Ngoại động từ

  Thu gộp, góp lại, hợp lại, bó lại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đám

  Cơ - Điện tử

  Nhóm, cụm, chùm

  Cơ khí & công trình

  nhóm cụm

  Giao thông & vận tải

  chùm dù
  dù nhiều tầng

  Toán & tin

  chòm
  star cluster
  chòm sao
  cụm

  Giải thích VN: Một sự kết nhóm, chẳng hạn như một nhóm các điểm dữ liệu trên một đồ thị, hoặc một máy tính truyền thông và các đầu cuối kết hợp với nó. Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu (đĩa mềm hoặc đĩa cứng), đây là một đơn vị lưu trữ gồm một hoặc nhiều sector (cung). Khi DOS tiến hành lưu trữ một tập tin vào đĩa, nó ghi tập tin đó vào hàng chục, có khi hàng trăm cluster liền nhau. Nếu không sẵn cluster liền nhau, DOS sẽ tìm kiếm cluster còn trống ở kế đó và ghi tiếp tập tin lên đĩa. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ được cất giữ hết. Bảng phân phối tập tin ( FAT) sẽ theo dõi các tập tin đã được sắp xếp như thế nào vào giữa các cluster của đĩa.

  liên cung

  Giải thích VN: Một sự kết nhóm, chẳng hạn như một nhóm các điểm dữ liệu trên một đồ thị, hoặc một máy tính truyền thông và các đầu cuối kết hợp với nó. Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu (đĩa mềm hoặc đĩa cứng), đây là một đơn vị lưu trữ gồm một hoặc nhiều sector (cung). Khi DOS tiến hành lưu trữ một tập tin vào đĩa, nó ghi tập tin đó vào hàng chục, có khi hàng trăm cluster liền nhau. Nếu không sẵn cluster liền nhau, DOS sẽ tìm kiếm cluster còn trống ở kế đó và ghi tiếp tập tin lên đĩa. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ được cất giữ hết. Bảng phân phối tập tin ( FAT) sẽ theo dõi các tập tin đã được sắp xếp như thế nào vào giữa các cluster của đĩa.

  cluster number
  số liên cung
  cluster size
  kích thước liên cung
  lost cluster
  liên cung bị mất
  lost cluster
  liên cung thất lạc

  Kỹ thuật chung

  cáp neo
  chùm sao
  khóm
  đám sợi
  đám
  dãy
  dụng cụ
  instrument cluster
  bó dụng cụ
  nhóm

  Giải thích VN: Một sự kết nhóm, chẳng hạn như một nhóm các điểm dữ liệu trên một đồ thị, hoặc một máy tính truyền thông và các đầu cuối kết hợp với nó. Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu (đĩa mềm hoặc đĩa cứng), đây là một đơn vị lưu trữ gồm một hoặc nhiều sector (cung). Khi DOS tiến hành lưu trữ một tập tin vào đĩa, nó ghi tập tin đó vào hàng chục, có khi hàng trăm cluster liền nhau. Nếu không sẵn cluster liền nhau, DOS sẽ tìm kiếm cluster còn trống ở kế đó và ghi tiếp tập tin lên đĩa. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ được cất giữ hết. Bảng phân phối tập tin ( FAT) sẽ theo dõi các tập tin đã được sắp xếp như thế nào vào giữa các cluster của đĩa.

  base cluster
  nhóm cơ sở
  beam cluster
  nhóm chùm tia
  cluster agent
  đại lý nhóm
  cluster analysis
  sự phân tích nhóm
  cluster control node
  nút điều khiển nhóm
  cluster control unit
  bộ điều khiển nhóm
  cluster control unit
  đơn vị điều khiển nhóm
  cluster controller
  bộ điều khiển nhóm
  cluster entry
  mục nhập nhóm
  cluster entry
  mục nhóm
  cluster feature
  đặc điểm nhóm
  cluster function
  chức năng nhóm
  cluster mill
  máy cán nhóm
  cluster number
  số nhóm
  cluster of crystals
  nhóm tinh thể
  cluster of dwelling houses
  nhóm cư trú
  cluster of dwelling houses
  nhóm nhà ở
  cluster of dwelling houses
  nhóm ở
  cluster of gearwheels
  nhóm bánh răng
  cluster settlement system
  hệ thống định cư theo nhóm
  cluster size
  kích thước nhóm
  Cluster User Group (CUG)
  nhóm thuê bao theo cụm
  control cluster
  nhóm điều khiển
  device cluster
  nhóm thiết bị
  End- Of - Cluster (EOC)
  kết thúc nhóm
  High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP)
  đa xử lý nhóm tin có độ khả dụng cao
  ion cluster
  nhóm iôn
  Last Cluster used (LCU)
  nhóm cuối cùng được sử dụng
  Local Area CAX Cluster (DEC) (LAVC)
  Nhóm VAX cục bộ (DEC)
  network cluster
  nhóm mạng (viễn thông)
  pile cluster
  nhóm cọc
  rocket cluster
  nhóm động cơ-tên lửa
  single cluster feature
  đặc điểm nhóm đơn
  nhóm cung
  nhóm sectơ (đĩa từ)
  nhóm sợi
  nhóm vùng vô tuyến
  liên thành nhóm
  gộp lại
  quần tinh
  globular cluster
  quần tinh hình cầu

  Kinh tế

  bó nhỏ
  chùm
  chùm nhỏ
  đập thành cục nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X