• /kəˈlɛkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tập họp, sự tụ họp
  Sự thu, sự lượm, sự góp nhặt, sự sưu tầm; tập sưu tầm
  collection of taxes
  sự thu thuế
  a collection of stamps
  tập tem sưu tầm
  Sự quyên góp
  to make a collection; to take up a collection
  mở cuộc quyên góp
  ( số nhiều) kỳ thi học kỳ (ở Ôc-phớt và các trường đại học khác)

  Chuyên ngành

  Môi trường

  sự chặn (dầu)

  Toán & tin

  sự thu hút, sự tập hợp, tập hợp
  Abelian collection
  [hệ, tập hợp] Aben

  Xây dựng

  sưu tập

  Điện

  sự gom

  Kỹ thuật chung

  sự tập hợp
  sự thu gom
  sự thu nhập
  collection of taxes
  sự thu nhập thuế má
  information collection
  sự thu nhập thông tin
  sự thu thập
  thu thập
  collection point block
  khối điểm thu thập
  collection point block (CPB)
  khối điểm thu thập
  collection station
  trạm thu thập
  Collection Time (CT)
  thời gian thu thập
  CPB (collectionpoint block)
  khối điểm thu thập
  data collection
  thu thập dữ liệu
  data collection
  thu thập số liệu
  Data Collection and Analysis System (DCAS)
  hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu
  Data Collection Computer (DCC)
  máy tính thu thập dữ liệu
  Data Collection Platform (DCP)
  mặt bằng thu thập dữ liệu
  data collection station
  trạm thu thập dữ liệu
  Data Collection System Transponder (DCST)
  bộ phát đáp của hệ thống thu thập dữ liệu
  data collection/data acquisition
  thu thập dữ liệu
  Hyperspectral Digital Imagery Collection Experiment (HYDICE)
  thử nghiệm thu thập ảnh số siêu phổ
  Maintenance Data Collection System (MDCS)
  hệ thống thu thập dữ liệu bảo dưỡng
  sample collection
  thu thập mẫu
  source data collection equipment
  thiết bị thu thập dữ liệu nguồn
  tập hợp

  Kinh tế

  nhờ thu
  nhờ thu qua ngân hàng
  bank collection
  sự nhờ thu qua ngân hàng
  số tiền thu được
  sự thu
  sưu tập
  thu hộ
  thu nợ
  collection company
  công ty đòi nợ thuê

  Địa chất

  sự tập hợp, sự tích tụ, sự gom góp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X