• /'feivərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thiện chí, thuận, tán thành
  a favourable answers
  câu trả lời thuận
  Thuận lợi
  to create favourable conditions for
  tạo điều kiện thuận lợi
  Hứa hẹn tốt, có triển vọng
  Có lợi, có ích
  favourable to us
  có lợi cho chúng ta

  Toán & tin

  thuận tiện, tốt

  Kỹ thuật chung

  tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X