• /kən'diʃn/

  Toán & tin

  các điều kiện
  entry conditions
  các điều kiện nhập
  equation of conditions
  phương trình các điều kiện
  instep conditions
  các điều kiện trùng pha

  Kỹ thuật chung

  điều kiện
  actual operating conditions
  điều kiện làm việc thực
  actual operating conditions
  điều kiện vận hành thật sự
  adverse conditions
  điều kiện không thuận lợi
  air conditions
  điều kiện không khí
  air-conditions
  điều kiện không khí
  ambient conditions
  các điều kiện xung quanh
  ambient conditions
  điều kiện chung quanh
  ambient conditions
  điều kiện xung quanh
  atmospheric conditions
  các điều kiện atmosphe
  atmospheric conditions
  các điều kiện khí quyển
  atmospheric conditions
  điều kiện khí trời
  average operating conditions
  điều kiện làm việc trung bình
  balanced conditions
  các điều kiện cân bằng
  balanced conditions
  điều kiện cân bằng
  boiling conditions
  điều kiện bay hơi
  boiling conditions
  điều kiện sôi
  bottom hole conditions
  điều kiện đáy giếng
  boundary conditions
  điều kiện biên
  building design adapted to local conditions
  thiết kế theo điều kiện địa phương
  building design adapted to local conditions
  thiết kế theo điều kiện thực
  building-up conditions
  điều kiện để ghép
  building-up conditions
  điều kiện để tổ hợp
  capacity under prevailing conditions
  dung lượng trong điều kiện bình trường
  climatic conditions
  điều kiện khí hậu
  cold conditions
  điều kiện lạnh
  cold-storage holding conditions
  các điều kiện bảo quản lạnh
  comfort conditions
  các điều kiện tiện nghi
  comparable conditions
  các điều kiện so sánh
  comparable conditions
  điều kiện so sánh được
  compatibility conditions
  các điều kiện tương hợp
  compatibility conditions
  các điều kiện tương thích
  conditions of acceptance
  điều kiện nghiệm thu
  conditions of bid
  điều kiện đấu thầu
  conditions of contract
  các điều kiện hợp đồng
  conditions of cutting
  điều kiện cắt
  conditions of delivery
  điều kiện giao hàng
  conditions of labor and rest
  điều kiện làm việc và nghỉ ngơi
  conditions of loading
  điều kiện gia tải trọng
  conditions of the bid
  điều kiện đấu thầu
  conditions of total plasticity
  điều kiện (tính) dẻo toàn phần
  conditions payment
  điều kiện thanh toán
  constant conditions
  điều kiện không đổi
  continuity conditions
  các điều kiện liên tục
  Contractor's Equipment, Conditions of Hire
  điều kiện thuê thiết bị của nhà thầu
  cooling conditions
  điều kiện [trạng thái] lạnh
  cooling conditions
  điều kiện lạnh
  current conditions
  điều kiện hiện tại
  dehydration conditions
  điều kiện hút
  dehydration conditions
  điều kiện hút nước
  dehydration conditions
  điều kiện khử nước
  design conditions
  điều kiện thiết kế
  discharge conditions
  điều kiện đẩy
  discharge conditions
  điều kiện đẩy [xả]
  discharge conditions
  điều kiện xả
  discontinuity conditions
  điều kiện gián đoạn
  drilling conditions
  điều kiện khoan
  driving conditions
  điều kiện lái xe
  dry-bulb conditions
  điều kiện bầu khô
  edge conditions
  các điều kiện biên
  effects of climate conditions
  ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
  effects of end conditions
  tác dụng của các điều kiện biên
  end conditions
  các điều kiện biên
  end conditions
  điều kiện ở điểm cuối
  engineering and geological conditions
  điều kiện địa chất công trình
  entry conditions
  các điều kiện nhập
  environmental conditions
  điều kiện môi trường
  equation of conditions
  phương trình các điều kiện
  equilibrium conditions
  các điều kiện cân bằng
  equilibrium conditions
  điều kiện cân bằng
  excessive humidity conditions
  điều kiện quá ẩm
  experimental conditions
  điều kiện thí nghiệm
  extreme operating conditions
  điều kiện sử dụng cực hạn
  factor of anchoring conditions
  hệ số điều kiện
  fault conditions
  điều kiện hư hại
  fault conditions
  điều kiện sai lạc
  free-field conditions
  điều kiện trường tự do
  freezing conditions
  điều kiện kết đông
  fringe conditions
  các điều kiện biên
  frosting conditions
  điều kiện bám tuyết
  frosting conditions
  điều kiện đóng tuyết
  frozen storage holding conditions
  điều kiện bảo quản (lạnh) đông
  full fading conditions
  điều kiện fađinh toàn bộ
  full-loading conditions
  điều kiện phụ tải
  general conditions of construction
  các điều kiện thi công tổng thể
  ground conditions
  các điều kiện về đất
  heat exchange conditions
  điều kiện trao đổi nhiệt
  heating conditions
  điều kiện đốt nóng
  heating conditions
  điều kiện gia nhiệt
  heating conditions
  điểu kiện sưởi
  high-humidity conditions
  điều kiện độ ẩm cao
  holding conditions
  điều kiện bảo quản
  hydraulic boundary conditions
  điều kiện biên thủy lực
  hygienic conditions
  điều kiện vệ sinh
  icing conditions
  điều kiện bám tuyết
  icing conditions
  điều kiện đóng băng
  ideal conditions
  điều kiện lý tưởng
  initial conditions
  điều kiện ban đầu
  initial conditions
  điều kiện đầu
  instep conditions
  các điều kiện trùng pha
  laboratory conditions
  điều kiện phòng thí nghiệm
  large-signal conditions
  điều kiện tín hiệu lớn
  leaving air conditions
  điều kiện không khí ra
  leaving air conditions
  điều kiện ở cửa ra
  leaving conditions
  điều kiện ở cửa ra
  light loading conditions
  điều kiện gánh nhẹ
  linear conditions
  điều kiện tuyến tính
  listening conditions
  điều kiện lắng nghe
  load conditions
  điều kiện tải
  loading conditions
  các điều kiện đặt tải
  local conditions
  các điều kiện cục bộ
  local conditions
  các điều kiện địa phương
  long-time holding conditions
  điều kiện bảo quản lâu dài
  low ambient temperature conditions
  điều kiện nhiệt độ xung quanh thấp
  machine conditions
  điều kiện máy
  machining conditions
  điều kiện gia công cơ
  medium operating conditions
  điều kiện làm việc trung bình
  meteorite conditions
  điều kiện khí quyển
  meteorite conditions
  điều kiện khí tượng
  method of reducing limit conditions
  phương pháp làm giảm điều kiện biên
  minimum weather conditions
  điều kiện thời tiết tối thiểu
  moderated operating conditions
  điều kiện làm việc vừa phải
  necessary conditions
  các điều kiện cần thiết
  network conditions
  điều kiện mạng
  nonlinear conditions
  điều kiện phi tuyến tính
  normal conditions
  điều kiện tiêu chuẩn
  normal operating conditions
  điều kiện làm việc bình thuờng
  normal operating conditions
  điều kiện làm việc chuẩn
  normal running conditions
  điều kiện vận hành bình thường
  normal working conditions
  điều kiện làm việc bình thường
  open-gate conditions (ofthe projector)
  những điều kiện mở cửa (của máy chiếu)
  operating conditions
  các điều kiện vận hành
  operating conditions
  điều kiện làm việc
  operating conditions
  điều kiện vận hành
  operating conditions of an echo suppressor
  điều kiện hoạt động của bộ triệt tiến vang
  optimal conditions
  điều kiện tối ưu
  optimum comfort conditions
  điều kiện tiện nghi tối ưu
  optimum storage conditions
  điều kiện bảo quản tối ưu
  outdoor air conditions
  điều kiện không khí ngoài trời
  outdoor design conditions
  điều kiện thiết kế ngoài nhà
  outlet conditions
  điều kiện ở cửa ra
  overload conditions
  điều kiện quá tải
  Physical Conditions
  những điều kiện tự nhiên
  plant conditions
  điều kiện nhà máy
  plant conditions
  điều kiện sản xuất
  Plant, Conditions of Hire
  điều kiện thuê máy móc
  predetermined conditions
  điều kiện cho trước
  quiescent conditions
  điều kiện không đổi
  quiescent conditions
  điều kiện tĩnh tại
  rated conditions
  điều kiện định mức
  rating conditions
  điều kiện thiết kế
  receiver operating conditions
  điều kiện vận hành máy thu
  reception conditions
  điều kiện thu nhận
  reference conditions
  điều kiện chuẩn
  regular service conditions
  điều kiện phục vụ bình thường
  repeatability conditions
  điều kiện lặp lại
  reproducibility conditions
  điều kiện tái lập được
  room conditions
  các điều kiện (không khí) trong phòng
  room conditions
  điều kiện (không khí) trong phòng
  Routh conditions
  điều kiện Routh
  running conditions
  điều kiện sử dụng
  running conditions
  điều kiện vận hành
  saturation conditions
  điều kiện bão hòa
  sea conditions
  điều kiện biển
  service conditions
  điều kiện hoạt động
  service conditions
  điều kiện khai thác
  service conditions
  điều kiện làm việc
  service conditions
  điều kiện phục vụ
  service conditions
  điều kiện sử dụng
  service conditions
  điều kiện vận hành
  set of operating conditions
  các điều kiện công nghệ
  set of operating conditions
  các điều kiện vận hành
  short-time holding conditions
  điều kiện bảo quản ngắn hạn
  simulated conditions
  các điều kiện mô phỏng
  simulated conditions
  điều kiện mô phỏng
  sinusoidal conditions
  điều kiện (hình) sin
  soil conditions
  điều kiện đất
  soil conditions
  điều kiện đất (nền)
  special conditions
  các điều kiện đặc biệt
  stability conditions
  các điều kiện ổn định
  standard conditions
  điều kiện tiêu chuẩn
  starting conditions
  điều kiện ban đầu
  static conditions
  điều kiện tĩnh
  sub-refractive conditions
  điều kiện khúc xạ dưới
  subsurface conditions
  điều kiện dưới bề mặt (địa chất)
  suction conditions
  điều kiện hút
  summer conditions
  điều kiện mùa hè
  superheat conditions
  các điều kiện quá nhiệt
  superheat conditions
  điều kiện quá nhiệt
  supplementary conditions
  các điều kiện phụ
  support conditions
  các điều kiện gối tựa
  technical conditions
  điều kiện kỹ thuật
  temperature conditions
  các điều kiện nhiệt độ
  tender conditions
  các điều kiện nhận thầu
  terminal conditions
  điều kiện giới hạn
  terrain conditions, topographic condition
  điều kiện địa hình
  test conditions
  điều kiện chạy thử
  testing conditions
  điều kiện thí nghiệm
  traffic conditions
  điều kiện giao thông
  transient conditions
  điều kiện chuyển tiếp
  transient conditions
  điều kiện nhất thời
  transient conditions
  điều kiện quá độ
  weather conditions
  điều kiện khí hậu
  weather conditions
  điều kiện thời tiết
  winter conditions
  các điều kiện mùa đông
  winter conditions
  điều kiện mùa đông
  working conditions
  điều kiện làm việc
  working conditions
  điều kiện lao động
  quy cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X