• (đổi hướng từ Federated)


  /v. ˈfɛdəˌreɪt ; adj. ˈfɛdərɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) federative
  Soviet Union was composed of fifteen federate republics
  Liên Xô được hợp bởi mười lăm nước cộng hoà liên bang

  Động từ

  Tổ chức thành liên đoàn
  Tổ chức thành liên bang

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X