• /ə´lain/

  Thông dụng

  Cách viết khác aline

  Ngoại động từ

  Sắp cho thẳng hàng
  to align the sights of rifle and bull's eye
  hướng đường ngắm (của súng) thẳng vào đúng giữa đích

  Nội động từ

  Sắp hàng, đứng thành hàng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ngắm thẳng, chỉnh thẳng

  Cơ khí & công trình

  chỉnh thẳng

  Ô tô

  canh thẳng hàng

  Toán & tin

  chỉnh thẳng hàng
  làm cho bằng nhau
  gióng hàng

  Xây dựng

  đặt vào vị trí
  sắp cho thẳng hàng
  sắp đặt thẳng hàng

  Kỹ thuật chung

  ngắm máy
  ngắm thẳng
  đứng thàng hàng
  sắp hàng
  san bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X