• /´failiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giũa
  ( số nhiều) mạt giũa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đưa vào phiếu ghi tên, sự đưa vào bộ phận lưu trữ

  Xây dựng

  sự giũa
  vụn sắt

  Kỹ thuật chung

  giũa
  die-filing machine
  máy giũa khuôn
  draw-filing
  giũa cạnh
  filing machine
  máy giũa
  filing machine
  máy giũa (cưa)
  filing mark
  vết giũa
  flexible shaft-filing machine
  máy giũa có trục mềm
  mạt giũa
  mạt sắt
  phoi giũa
  sự cưa
  sự lưu giữ
  sự sắp xếp
  sự tạo tệp

  Kinh tế

  sự lấp đầy
  sự sắp xếp
  sự sắp xếp hồ sơ
  sự sắp xếp lưu trữ
  sự xếp loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X