• /´faiə¸brik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gạch chịu lửa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gạch chịu lửa
  fire brick lined chimney
  ống khói lót gạch chịu lửa
  fire-brick lined
  được lót gạch chịu lửa
  fire-brick lining
  khối xây (gạch) chịu lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X