• /´flæg¸ʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) tàu đô đốc (trong đó có đô đốc)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tàu đầu đàn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X