• Xây dựng

    cửa sổ kề cửa đi

    Giải thích EN: A window adjacent to an external door. Giải thích VN: Cửa sổ bên cạnh cửa ngoài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X