• /eks'tə:nl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
  external world
  thế giới bên ngoài
  external evidence
  bằng chứng bên ngoài
  external examination
  cuộc thi do cơ quan chức trách ngoài trường học tổ chức
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
  a medicine for external use only
  thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)
  external trade
  sự buôn bán với bên ngoài, ngoại thương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ở ngoài, bên ngoài

  Cơ - Điện tử

  (adj) ở ngoài, bên ngoài

  Toán & tin

  thuộc bên ngoài

  Kỹ thuật chung

  bên ngoài
  coloured external rendering
  lớp trát bên ngoài pha màu
  Digital Information Systems External Resources (DISER)
  tài nguyên bên ngoài của các hệ thống thông tin số
  excess external liquidity
  thặng dư bên ngoài
  Extended/External Data Representation (XDR)
  trình diễn dữ liệu mở rộng bên ngoài
  external (a-no)
  thuộc bên ngoài
  External Access Register (EAR)
  bộ ghi truy nhập bên ngoài
  external air
  không khí bên ngoài
  external atmosphere
  khí quyển bên ngoài
  external atmosphere
  không khí bên ngoài
  external atmosphere
  môi trường bên ngoài
  external blocking
  sự tắc nghẽn bên ngoài
  external burning
  sự cháy bên ngoài
  External Call Interface (ECI)
  giao diện cuộc gọi bên ngoài
  external candidate
  người xin việc bên ngoài
  External Command (XCMD)
  lệnh bên ngoài
  External Communications Adapter (XCA)
  bộ phối hợp truyền thông bên ngoài
  external cooling surface
  bề mặt làm lạnh bên ngoài
  external data
  dữ liệu bên ngoài
  external downpipe
  ống xả nước bên ngoài
  external elements
  phần tử bên ngoài
  external energy
  năng lượng bên ngoài
  External Environment Interface (EEI)
  giao diện môi trường bên ngoài
  external excitation
  kích động bên ngoài
  External File System (EFS)
  hệ thống tệp bên ngoài
  external force
  lực (từ) bên ngoài
  External Host (EH)
  trạm chủ bên ngoài
  external insulation
  sự cách điện bên ngoài
  external interference
  giao thoa bên ngoài
  external loss time
  thời gian mất bên ngoài
  external merge
  hợp nhất bên ngoài
  external merge
  kết hợp bên ngoài
  external modulation
  sự biến điệu bên ngoài
  external noise
  tiếng ồn bên ngoài
  external noise
  tạp nhiễu bên ngoài
  external noise factor
  hệ số tạp âm bên ngoài
  external noise figure
  mức tiếng ồn bên ngoài
  external painting work
  công tác sơn bên ngoài
  external plasticizer
  chất dẻo hóa bên ngoài
  external prestress
  ứng suất trước bên ngoài
  external prestressing cable
  cáp ứng suất trước bên ngoài
  external rendering
  lớp trát bên ngoài
  external screw
  vít bên ngoài
  external shading device
  tấm che nắng bên ngoài
  external skin
  vỏ bao che bên ngoài
  external subprogram
  chương trình phụ bên ngoài
  external surface
  bề mặt bên ngoài
  external switch
  khóa chuyển đổi bên ngoài
  external temperature
  nhiệt độ bên ngoài
  External Transmit Clock (XTC)
  đồng hồ phát bên ngoài
  external turning
  sự tiện bên ngoài
  external upset
  sự rèn chồn bên ngoài
  external value
  giá trị bên ngoài
  external vane pump
  bơm có cánh bên ngoài
  external vibration
  sự đầm rung bên ngoài
  external voltage
  điện áp bên ngoài
  external voltage source
  nguồn điện áp bên ngoài
  externally applied load, external load
  tải trọng từ bên ngoài (ngoại tử)
  plywood for external use
  gỗ dán dùng bên ngoài
  Screening External Access Link [Digital - DEC] (SEAL)
  Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc [Digital - DEC]
  Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE)
  Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ
  ngoài
  adjustable external vibrator
  máy rung ngoài có điều chỉnh
  angle of external friction
  góc ma sát ngoài
  angle of external friction
  góc ngoại ma sát
  ear external
  tai ngoài
  calculator with external program input
  máy tính có đầu vào chương trình ngoài
  cement external rendering
  lớp trát xi măng ngoài
  CESD (compositeexternal symbol dictionary)
  từ điển kí hiệu ngoài phức hợp
  coloured external rendering
  lớp trát bên ngoài pha màu
  composite external symbol dictionary
  từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
  composite external symbol dictionary (CESD)
  từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
  corrosion by external current
  sự ăn mòn do dòng điện ngoài
  Digital Information Systems External Resources (DISER)
  tài nguyên bên ngoài của các hệ thống thông tin số
  EIB (externalinterrupt block)
  khối gián đoạn ngoài
  EIB (externalinterrupt block)
  khối ngắt ngoài
  EIS (externalinterrupt support)
  sự hỗ trợ ngắt ngoài
  engine external combustion
  động cơ đốt cháy ngoài
  ESD (externalsymbol dictionary)
  từ điển ký hiệu ngoài
  excess external liquidity
  thặng dư bên ngoài
  Extended/External Data Representation (XDR)
  trình diễn dữ liệu mở rộng bên ngoài
  external (a-no)
  bên ngoài
  external (a-no)
  thuộc bên ngoài
  external (internal) division of a segment
  phép chia ngoài (trong) trong một hình cầu phân
  external absorption
  ngoại hấp thu
  external access
  truy cập từ phía ngoài
  External Access Register (EAR)
  bộ ghi truy nhập bên ngoài
  external air
  không khí bên ngoài
  external air
  không khí ngoài trời
  external and internal calipers
  compa đo (cả trong lẫn ngoài)
  external and internal callipers
  compađo (cả trong lẫn ngoài)
  external angle
  góc ngoài, sườn gờ
  external angle of border of tibia
  góc ngoài bờ xương chày
  external applied force
  ngoại lực tác dụng
  external atmosphere
  khí quyển bên ngoài
  external atmosphere
  không khí bên ngoài
  external atmosphere
  môi trường bên ngoài
  external axial forces
  ngoại lực dọc
  external bearing
  ổ đỡ ngoài
  external bisector
  phân giác ngoài
  external bleeding
  chảy máu ngoài
  external blocking
  chắn ngoài
  external blocking
  chặn ngoài
  external blocking
  sự tắc nghẽn bên ngoài
  external board
  dao chuốt mặt ngoài
  external border of tibia
  bờ ngoài xương chày
  external broaching machine
  máy chuốt ngoài
  external buffer
  bộ đệm ngoài
  external burning
  sự cháy bên ngoài
  external cache
  bộ nhớ sẵn ngoài
  external call
  cuộc gọi ngoài
  External Call Interface (ECI)
  giao diện cuộc gọi bên ngoài
  external candidate
  người xin việc bên ngoài
  external character
  ký tự ngoài
  external character code
  mã ký tự ngoài
  external character number
  số ký tự ngoài
  external characteristic
  đặc trưng ngoài
  external characteristic
  đặc tuyến ngoài (động lực)
  external circuit
  mạch ngoài
  external clock
  đồng hồ ngoài
  external clocking
  đồng hồ ngoài
  external clocking
  sự tạo xung nhịp ngoài
  external combustion
  cháy ngoài
  external combustion engine
  động cơ đốt ngoài
  external command
  lệnh ngoại trú
  External Command (XCMD)
  lệnh bên ngoài
  External Communication Adapter (XCA)
  bộ điều hợp truyền thông ngoài
  External Communications Adapter (XCA)
  bộ phối hợp truyền thông bên ngoài
  external component
  thành phần ngoài
  external condition
  điều kiện ngoài
  external cooling
  làm lạnh ở phía ngoài
  external cooling
  làm lạnh phía ngoài
  external cooling surface
  bề mặt làm lạnh bên ngoài
  external cylindrical grinding
  sự mài tròn ngoài
  external data
  dữ liệu bên ngoài
  external data
  dữ liệu ngoài
  external data (XDATA)
  dữ liệu ngoài
  external data definition
  đinh nghĩa dữ liệu ngoài
  external data definition
  định nghĩa dữ liệu ngoài
  external data file
  tệp dữ liệu ngoài
  external data item
  dữ liệu ngoài
  external data item
  mục dữ liệu ngoài
  external data record
  bản ghi dữ liệu ngoài
  external data representation (XDR)
  biểu diễn dữ liệu ngoài
  external database
  cơ sở dữ liệu ngoài
  external decimal item
  mục thập phân ngoài
  external declaration
  khai báo ngoài
  external declarator
  lệnh khai báo ngoài
  external definition
  định nghĩa ngoài
  external described data
  dữ liệu được mô tả ngoài
  external device
  thiết bị gắn ngoài
  external diameter
  đường kính ngoài
  external dimensions
  kích thước biên ngoài
  external dimensions
  kích thước ngoài
  external disk drive
  ổ đĩa ngoài
  external disturbance
  nhiễu ngoài
  external division of a segment
  chia ngoài một đoạn thẳng
  external document class
  lớp tài liệu ngoài
  external domain
  miền ngoài
  external downpipe
  ống xả nước bên ngoài
  external economic relation department
  phòng (ban) kinh tế đối ngoại
  external elements
  phần tử bên ngoài
  external energy
  năng lượng bên ngoài
  external energy
  ngoại năng
  external entity
  thực thể ngoài
  External Environment Interface (EEI)
  giao diện môi trường bên ngoài
  external equalizer line
  đường ống cân bằng ngoài
  external equalizer pipe
  ống cân bằng ngoài
  external equalizing connection
  ống nối cân bằng ngoài
  external error
  lỗi ngoài
  external escape route
  lối thoát ra ngoài
  external event
  sự kiện ngoài
  external excitation
  kích động bên ngoài
  external excitation
  ngoại lực
  external feedback
  hồi tiếp ngoài
  external feedback
  phản hồi ngoài
  external file
  tệp ngoài
  external file connector
  bộ nối tập tin ngoài
  external file connector
  bộ nối tệp ngoài
  external file connector
  đầu nối tập tin ngoài
  external file service
  dịch vụ tệp ngoài
  External File System (EFS)
  hệ thống tệp bên ngoài
  external fin
  cánh (tản nhiệt) phía ngoài
  external fin
  cánh tản nhiệt phía ngoài
  external force
  ngoại lực
  external force
  lực (từ) bên ngoài
  external force
  lực ngoài
  external format
  dạng ngoài
  external friction
  ma sát ngoài
  external function
  hàm ngoài
  external function (XFCN)
  chức năng ngoài
  external function (XFCN)
  hàm ngoài
  external gauge
  cỡ đo ngoài
  external gear
  bánh răng ăn khớp ngoại
  external gear
  bánh răng ngoài
  external gear
  bánh răng ngoại tiếp
  external gear
  sự ăn khớp ngoài
  external gear
  vòng răng ngoài
  external glazing
  kính lắp ở tường ngoài
  external grid
  lưới ngoài
  external grinding machine
  máy mài ngoài
  external hard disk
  ổ đĩa cứng ngoài
  External Host (EH)
  trạm chủ bên ngoài
  external identifier
  ký hiệu định danh ngoài
  external indicator
  bộ chỉ báo ngoài
  external inductance
  điện cảm ngoài
  external injection
  sự phun ngoài
  external input
  đầu vào ngoài
  external input
  sự nhập từ ngoài
  external insulation
  sự cách điện bên ngoài
  external interface
  mặt phân cách ngoài
  external interference
  giao thoa bên ngoài
  external interrupt
  ngắt ngoài
  external interrupt
  ngắt ngoại bộ
  external interrupt support (EIS)
  sự hỗ trợ ngắt ngoài
  external interruption
  sự ngắt ngoài
  external interrupt
  ngắt ngoài
  external label
  nhãn ngoài
  external lapping
  sự mài nghiền (mặt) ngoài
  external length
  độ dài ngoài
  external level
  mức ngoài
  external library member
  thành phần thư viện ngoài
  external line
  đường ngoài
  external line
  tuyến ngoài
  external load carrying
  sự mang tải chất ngoài
  external logic
  bộ logic ngoài
  external loss time
  thời gian mất bên ngoài
  external magnetic field
  từ trường ngoài
  external management
  quản lý ngoài
  external manager
  bộ quản trị ngoài
  external manager
  chương trình quản lý ngoài
  external measuring comparator
  thiết bị ngoài
  external medium
  môi trường ngoài
  external memory
  bộ lưu trữ ngoài
  external memory
  bộ nhớ ngoài
  external meningitis
  viêm màng não cứng ngoài
  external merge
  hợp nhất bên ngoài
  external merge
  kết hợp bên ngoài
  external message queue
  hàng đợi thông báo ngoài
  external message queue
  hàng thông báo ngoài
  external micrometer
  pan me đo ngoài
  external micrometer
  panme đo ngoài
  external migration
  di chuyển ngoài (tử cung)
  external milling
  sự phay (mặt) ngoài
  external mirror
  kính chiếu hậu ngoài xe
  external model
  mô hình ngoài
  external modem
  môđem ngoài
  external modulation
  sự biến điệu bên ngoài
  external modulation
  sự điều biến ngoài
  external noise
  tiếng ồn bên ngoài
  external noise
  tạp nhiễu bên ngoài
  external noise
  tạp nhiễu ngoài
  external noise factor
  hệ số tạp âm bên ngoài
  external noise figure
  mức tiếng ồn bên ngoài
  external number
  số ngoài
  external number repetition
  sự lặp lại số ngoài
  external numbering plan
  sơ đồ đánh số ngoài
  external object
  đối tượng ngoài
  external overvoltage
  quá điện áp ngoại lai
  external pachymeningitls
  viêm lớp ngoài màng não cứng
  external page
  trang ngoài
  external page address
  địa chỉ ngoài
  external page state
  trạng thái trang ngoài
  external page storage
  bộ lưu trữ trang ngoài
  external page storage
  bộ nhớ trang ngoài
  external page storage management
  quản lý bộ trữ trang ngoài
  external page storage management
  sự quản lý bộ nhớ trang ngoài
  external page table (XPT)
  bảng trang ngoài
  external painting work
  công tác sơn bên ngoài
  external pair production
  sinh cặp ngoài
  external pathology
  bệnh học ngoại khoa
  external pelvimetry
  phương pháp do chậu hông ngoài
  external pericarditis
  viêm màng ngoài tim mặt ngoài
  external photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngoài
  external pile
  trĩ ngoại
  external pipe cutter
  dụng cụ cắt ống ngoài
  external piping by heave
  mạch lùng do xói mòn ngoài
  external plasticizer
  chất dẻo hóa bên ngoài
  external pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  external polygon
  vùng ngoài
  external pressure
  áp lực ngoài
  external pressure
  áp suất ngoài
  external pressure equalization
  cân bằng áp suất ngoài
  external pressure equalization
  sự cân bằng áp suất ngoài
  external prestress
  ứng suất trước bên ngoài
  external prestressed cable
  cáp dự ứng lực ngoài
  external prestressing
  ngắt ngoài
  external prestressing cable
  cáp ứng suất trước bên ngoài
  external pretressing
  dự ứng lực ngoài
  external product
  tích ngoài
  external program unit
  đơn vị chương trình ngoài
  external reference
  tham chiếu ngoại bộ
  external reference (EXTRN)
  sự tham chiếu ngoài
  external reference formula
  công thức tham chiếu ngoài
  external reference formula
  công thức tham chiếu ngoại bộ
  external reflux
  sự hồi lưu ngoài
  external rendering
  lớp trát bên ngoài
  external report
  báo cáo ngoài
  external resistance
  điện trở ngoài
  external resistor
  điện trở ngoài
  external respiration
  ngoạì hô hấp
  external rotor motor
  động cơ rôto ngoài
  external routine
  chương trình ngoài
  external routine
  thủ tục ngoài
  external saltus
  điểm gián đoạn ngoài
  external schema
  lược đồ ngoài
  external schema
  sơ đồ ngoài
  external screw
  ren ngoài
  external screw
  vít bên ngoài
  external screw thread
  ren vít ngoài
  external secretion
  ngoại tiết
  external segment (XSEG)
  đoạn ngoài
  external shading device
  tấm che nắng bên ngoài
  external shell
  vỏ ngoài
  external signal
  tiín hiệu ngoài
  external signal
  tín hiệu ngoài
  external skin
  vỏ bao che bên ngoài
  external soil pressure
  áp lực đất phía ngoài
  external sort
  sắp xếp ngoài
  external sort
  sự phân loại ngoài
  external sort
  sự sắp xếp ngoài
  external source
  nguồn ngoài
  external spline
  then hoa ngoài
  external stairs
  cầu thang ngoài nhà
  external stemming
  sự nút lỗ mìn ngoài
  external storage
  bộ lưu trữ ngoài
  external storage
  bộ nhớ ngoài
  external storage (equipment)
  bộ lưu trữ ngoài
  external storage (equipment)
  bộ nhớ ngoài
  external store
  bộ lưu trữ ngoài
  external store
  bộ nhớ ngoài
  external strain
  tải trọng ngoài
  external strain
  ứng suất mặt ngoài
  external strain
  ứng suất ngoài
  external stress
  ứng suất ngoài
  external subprogram
  chương trình phụ bên ngoài
  external subroutine
  chương trình con ngoài
  external surface
  bề mặt bên ngoài
  external surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  external switch
  chuyển mạch ngoài
  external switch
  khóa chuyển đổi bên ngoài
  external symbol
  ký hiệu ngoài
  external symbol dictionary
  từ điển ký kiệu ngoài
  external taper
  độ côn ngoài
  external temperature
  nhiệt độ bên ngoài
  external tendon
  bó thép ngoài
  external test method
  phương pháp kiểm tra ngoài
  external thread
  ren ngoài
  external thread
  ren ngoài (ren đực)
  external threading
  sự cắt ren ngoài
  external tooth lock washer
  vòng đệm hãm răng ngoài
  external toothing
  sự ăn răng ngoài
  external toothing
  sự ăn khớp răng ngoài
  external torque
  mômen ngoài
  external trace file (EXT)
  tập tin vết ngoài
  External Transmit Clock (XTC)
  đồng hồ phát bên ngoài
  external turning
  sự tiện bên ngoài
  external type
  kiểu ngoài
  external unit
  thiết bị ngoài
  external upset
  sự rèn chồn bên ngoài
  external upset drill pipe
  cần khoan vỏ ngoài rèn chồn
  external value
  giá trị bên ngoài
  external vane pump
  bơm có cánh bên ngoài
  external variable
  biến ngoài
  external variance
  phương sai ngoài
  external vibration
  sự đầm rung bên ngoài
  external vibrator
  chấn động ngoài
  external vibrator
  máy đầm ngoài
  external voltage
  điện áp bên ngoài
  external voltage
  điện áp ngoài
  external voltage source
  nguồn điện áp bên ngoài
  external water pressure
  áp lực nước phía ngoài
  external wheel case
  hộp bánh răng ngoài
  external work
  công ngoài
  external work
  ngoại công
  external writer
  bộ ghi ngoài
  external, table
  bảng ngoài
  external-device address
  địa chỉ thiết bị ngoài
  external-device operands
  toán hạng thiết bị ngoài
  external-device response
  đáp ứng thiết bị ngoài
  external-interrupt block (EIB)
  khối gián đoạn ngoài
  external-interrupt block (EIB)
  khối ngắt ngoài
  external-interrupt status word
  từ trạng thái ngắt ngoài
  external-mix oil burner
  buồng đốt trộn nhiên liệu ngoài
  external-prestressed
  ứng lực ngoài
  externally applied load, external load
  tải trọng từ bên ngoài (ngoại tử)
  finishing of walls external angle
  sự hoàn thiện các góc ngoài tường
  Get External Data
  lấy dữ liệu ngoài
  iliac vein external
  tĩnh mạch chậu ngoài
  jugular vein external
  tĩnh mạch cảnh ngoài
  jumbocostal arch external of diaphram
  cung thắt lưng sườn ngoài của cơ hoành
  Maximum External Noise Level (MENL)
  mức tạp âm ngoại lai tối đa
  nappe with external roots
  lớp phủ có rễ ngoài
  obturator muscle external
  cơ bịt ngoài
  plywood for external use
  gỗ dán dùng bên ngoài
  protected external stairway
  cầu thang ngoài được bảo vệ
  save external link values
  lưu các giá trị liên kết ngoài
  Screening External Access Link [Digital - DEC] (SEAL)
  Tuyến nối truy nhập bên ngoài có sàng lọc [Digital - DEC]
  Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE)
  Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ
  tuberosity of femur external
  mấu lồi cầu xương đùi ngoài
  tuberoslty of tibia external
  mấu lồi ngoài xương chày
  undefined external reference
  tham chiếu ngoài không xác định
  valve with external pressure equalizing connection
  van có đường cân bằng áp suất ngoài
  VEIB (virtualexternal interrupt block)
  khối ngắt ảo ngoài
  virtual external interrupt block (VEIB)
  khối ngắt ảo ngoài
  weak external reference
  tham chiếu ngoài yếu
  work of external forces
  công ngoại lực
  XCA (ExternalCommunication Adapter)
  bộ điều hợp truyền thông ngoài
  XCMD (externalcommand)
  lệnh ngoài
  XCMD (externalcommand)
  lệnh ngoại trú
  XDATA (externaldata)
  dữ liệu ngoài
  XDR (externaldata representation)
  biểu diễn dữ liệu ngoài
  XFCN (externalfunction)
  hàm ngoài
  ở ngoài
  phía ngoài
  external access
  truy cập từ phía ngoài
  external cooling
  làm lạnh ở phía ngoài
  external cooling
  làm lạnh phía ngoài
  external fin
  cánh (tản nhiệt) phía ngoài
  external fin
  cánh tản nhiệt phía ngoài
  external soil pressure
  áp lực đất phía ngoài
  external surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  external water pressure
  áp lực nước phía ngoài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inside , internal , intrinsic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X