• Kỹ thuật chung

  đường bay
  main flight strip
  đường bay chính
  đường băng (sân bay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X