• /mein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường trục (chính)
  Đường ống, ống dẫn chính (điện, nước, hơi đốt)
  Phần chính, phần cốt yếu, phần chủ yếu
  Mạng lưới (chính)
  Thể lực; lực lượng
  (hàng hải) biển cả; cột buồm chính

  Tính từ

  Chính, chủ yếu, quan trọng nhất, trọng yếu nhất
  the main street of a town
  đường phố chính của thành phố
  the main body of an arm
  bộ phận chính của đạo quân, quân chủ lực
  (ngôn ngữ học) chính
  main clause
  mệnh đề chính
  Toàn bộ
  to do something by main force
  làm việc hết sức mình
  Thuộc đường trục
  Thuộc đường ống (chính)
  (hàng hải) thuộc cột buồm chính
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ; (từ lóng)) yêu quý nhất
  Mênh mông
  the main sea
  biển cả mênh mông

  Ngoại động từ

  Mở rộng thành đường chính

  Danh từ

  Cuộc chọi gà
  (đánh bài) sự gọi tên con số trước khi ném xúc xắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chính, cơ bản // dây dẫn tiếp liệu, đường dây tải

  Cơ khí & công trình

  đường ống (chính)
  force main
  đường ống chính có áp
  supply main
  đường ống chính tiết liệu
  đường trục (chính)
  ống (dẫn) chính

  Xây dựng

  ống giãn chính

  Điện

  cáp chính
  supply main
  đường tải điệncung cấp chính
  cáp phân phối
  dây chính

  Giải thích VN: Mạch chính cung cập điện cho tất cả các mạch khác ;phần khuếch đại công suất chính trong máy khuếch đại.

  Điện lạnh

  dây dẫn chính

  Kỹ thuật chung

  bàn tay
  cơ sở
  đại lộ
  dầu
  đường chính
  electric main line locomotive
  đầu máy điện đường chính tuyến
  main line
  đường chính tuyến
  main line
  tuyến đường chính
  main track
  đường chính tuyến
  shunt on main track
  dồn trên đường chính tuyến
  đường dẫn chính
  đường dây cái
  đường trục
  dead-end main
  đường trục cụt
  main cable
  cáp đường trục
  main highway
  đường trục chính
  main road
  đường trục chính
  main trunk exchange area
  vùng tổng đài đường trục chính
  ring main
  đường trục bao
  ring main
  đường trục vòng
  trunk main
  đại lộ, đường trục
  đường ống cái
  đường ống chính
  force main
  đường ống chính chịu áp
  force main
  đường ống chính có áp
  oil products main pipeline
  đường ống chính dẫn sản phẩm dầu
  sewage disposal main drain
  đường ống chính phân bố nước thải
  supply main
  đường ống chính tiếp liệu
  supply main
  đường ống chính tiết liệu
  nhánh chính

  Giải thích EN: The principal feeder for water, gas, electricity, or air entering or leaving a system.

  Giải thích VN: Nhánh chính cho nước, ga, điện, hay không khí đi vào hay rời khỏi một hệ thống.

  lớn
  lưới điện
  electric main
  lưới điện chính
  lưới điện chính
  mạch

  Giải thích VN: Mạch chính cung cập điện cho tất cả các mạch khác ;phần khuếch đại công suất chính trong máy khuếch đại.

  digital main network switching center (DMNSC)
  trung tâm chuyển mạch số chính
  digital main network switching centre (DMNSC)
  trung tâm chuyển mạch số chính
  main board
  bảng mạch chính
  main circuit
  mạch chính
  main circuit
  mạch điện chính
  main distributing frame
  bảng chuyển mạch chính
  main frame
  bảng chuyển mạch chính
  main joint
  mạch nối chính
  main line
  đường sắt huyết mạch
  main lode
  mạch chính
  main road
  đường huyết mạch
  main switch
  bộ chuyển mạch chính
  main trunk circuit
  mạch chính viễn thông
  main vein
  mạch chính
  main-board
  bảng mạch chủ
  main-line railroad
  đường huyết mạch
  main-line railway
  đường huyết mạch
  main-switching contacts
  công tắc chuyển mạch chính
  ring main
  mạch chính mắc vòng
  mạng điện
  thanh cái
  main busbar system
  hệ thống thanh cái chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X