• /strip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cởi quần áo; hành động cởi quần áo (nhất là trong trình diễn múa thoát y)
  Mảnh (vải..), dải (đất..)
  a strip of cloth
  một mảnh vải
  a strip of garden
  một mảnh vườn
  (thông tục) quần áo có màu sắc riêng của các thành viên đội bóng đá
  England are playing in the blue and white strip
  (đội) Anh chơi với quần áo màu xanh và trắng
  Cột tranh vui (trong báo)
  (hàng không) đường băng (như) air strip, landing strip

  Nội động từ

  ( + down, off) cởi quần áo
  to strip to the skin
  cởi trần truồng
  Trờn răng (đinh vít, bu lông...)
  Phóng ra (đạn)

  Ngoại động từ

  Cởi; lột (quần áo, cái che phủ, bộ phận..)
  to strip a machine
  tháo dỡ một cái máy
  Tước; lột; lấy đi (tài sản, huân chương, chức vụ..) của ai
  to strip house
  tước đoạt hết đồ đạc trong nhà
  to strip someone of his power
  tước quyền ai, cách chức ai
  Làm trờn răng (đinh vít, bu lông...)
  to strip screw
  làm trờn răng một đinh vít
  Vắt cạn
  to strip a cow
  vắt cạn sữa một con bò
  ( + down) tháo rời (nhất là một cỗ máy)

  Cấu trúc từ

  strip to the buff
  (thông tục) cởi hết quần áo; trần truồng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dải, đới
  strip of convergence
  dải hội tụ
  characteristic strip
  dải đặc trưng
  Mobius strip
  (hình học ) dải Môbiut
  period strip
  đới chu kỳ


  Cơ - Điện tử

  Dải, bể tẩy gỉ, thép lá, thép dải, (v) bóc, tẩymạ, tẩy gỉ, tháo khuôn

  Cơ khí & công trình

  nêm điều chỉnh (đường dẫn trượt của máy)
  dỡ dời
  độ thoát khuôn
  làm hư ren
  thóa rời
  tưới (bỏ vỏ)
  vê tròn (đầu ren)

  Dệt may

  vệt xô sợi

  Giao thông & vận tải

  dải cất hạ cánh
  mảnh điều chỉnh

  Hóa học & vật liệu

  băng thép
  dải thép
  dỡ khuôn
  dỡ thỏi
  tuyển
  strip mining
  sự khai thác bằng máy đào (theo tuyến)

  Ô tô

  hư răng

  Vật lý

  tước bỏ

  Xây dựng

  nẹp (gỗ)
  dải băng
  đỡ ván khuôn
  bản (nhỏ)
  thanh (gỗ)
  thóa dỡ ván khuôn

  Y học

  mảnh,dải

  Điện

  bóc lớp ngoài
  thép dải

  Điện lạnh

  tước (cho mỏng)

  Kỹ thuật chung

  băng
  barrier strip
  băng rào
  bi-metallic strip
  đường băng lưỡng kim
  bimetallic strip
  băng lưỡng kim
  bimetallic strip thermometer
  nhiệt kế băng lưỡng kim
  bonding strip
  băng dính cách điện
  chafing strip
  băng cuốn chống chà xát
  compensating strip chart recorder
  máy ghi băng biểu đồ bù
  concrete strip foundation
  móng băng bê tông
  fanning strip
  bảng trải dây cáp
  flight strip
  đường băng (sân bay)
  fuse strip
  băng cầu chì
  gravel stop (gravelstrip)
  cữ chặn bằng sợi, dải chặn bằng sợi
  gypsum-board strip
  băng các tông thạch cao
  hot-strip mill
  máy cán băng nóng
  jack strip
  bảng ổ cắm
  joint strip
  băng phủ
  landing strip
  đường băng (hạ cách)
  landing strip
  đường băng (hạ cánh)
  landing strip
  đường băng hạ cánh
  landing strip marker
  mốc đèn đường băng hạ cánh
  leather sealing strip
  đất bằng da chống thấm
  log strip
  băng ghi log
  long strip footing
  móng băng dài
  marker strip
  bảng đánh dấu
  mobious strip
  băng môbiúyt (lá môbiúyt)
  mobius strip
  băng Mobius
  one-strip airfield
  sân bay một đường băng
  paper-tape strip
  dải băng giấy
  perforated strip
  băng đục lỗ
  punched-tape strip
  dảI băng đã đục lỗ
  rate of advance (ofpaper strip)
  tốc độ tiến (của băng giấy)
  rectangular strip foundation with pad
  móng băng chữ nhật có đế
  strip breaking
  sự đứt băng
  strip chart
  biểu đồ băng (cho máy ghi băng điện báo)
  strip chart instrument
  dụng cụ ghi băng
  strip chart potentiometric recorder
  máy ghi băng biểu đồ
  strip chart recorder
  máy ghi biểu đồ kiểu băng
  strip chart recorder
  máy ghi băng
  strip coil
  cuộn dây băng
  strip copper
  băng đồng
  strip cutting out
  sự cắt băng
  strip footing
  móng băng
  strip foundation
  móng băng
  strip line
  băng dẫn
  strip line
  đường dẫn kiểu băng
  strip line
  đường dây tải băng
  strip lining
  sự bao bằng đai (các thùng chứa chịu áp suất cao)
  strip mill
  máy cán băng (rộng)
  strip mining
  sự khai thác bằng máy đào (theo tuyến)
  strip panel
  tấm băng
  strip printer
  máy in dải băng
  strip steel
  thép băng
  strip steel
  thép băng (đột)
  strip stock
  vật liệu băng
  strip transmission line
  đường truyền kiểu băng (vi ba)
  strip-bending machine
  máy uốn băng
  strip-cutting machine
  máy cắt (kim loại) thành băng
  strip-cutting shears
  máy cắt (đứt) vật liệu thành băng
  strip-line circuit
  mạch đường dây tải băng
  strip-type detector
  máy dò kiểu băng (tàu vũ trụ)
  strip-wound core
  lõi băng quấn
  tape identification strip
  bộ đầu (mồi) định danh của băng ghi
  terminal strip
  băng đầu cực
  terminal strip
  bảng đầu cực
  terminal strip
  bảng đầu nối ra
  test strip
  băng mẫu thử
  test strip
  băng thử
  thin strip foundation
  móng băng thềm
  tube strip
  băng ống
  vertical strip door
  cửa bằng gỗ ván thẳng đứng
  wide strip
  băng thép rộng
  wide-strip mill
  máy cán băng rộng
  bể tẩy gỉ
  bể tẩy mạ
  nắn, vuốt
  nẹp gỗ
  dải
  đai
  đai truyền
  độ dốc
  đới
  đường sọc sợi ngang
  làm trơn
  miệng
  backing strip
  miếng thép
  cant strip
  miếng vát
  fitting strip
  miếng đệm
  joint strip
  miếng thép (hàn nối)
  joint strip
  miếng thép (hàn) nối
  strip backing
  miếng thép
  strip fuse
  cầu chì loại miếng mỏng
  weather strip
  miếng cản gió bụi
  phân tách
  sọc
  thanh
  automatic strip-straightening machine
  máy tự động nắn phôi thanh
  backup strip
  thanh chèn tường, chèn vách
  connection strip
  thanh nối
  fanning strip
  thanh chia dây
  fuse strip
  thanh cầu chì
  guide strip
  thanh dẫn hướng
  pendulum strip (pendulumslip)
  thanh lắc (của cửa lật)
  strip building
  nhà xây thành dải
  strip city
  thành phố dải
  strip electrode
  điện cực thanh
  strip fuse
  thanh cầu chì
  strip fuse
  thanh cầu trì
  strip packing
  sự chèn thành từng dải
  strip-cutting machine
  máy cắt (kim loại) thành băng
  strip-cutting shears
  máy cắt (đứt) vật liệu thành băng
  tấm đệm
  vạch
  backup strip
  thanh chèn tường, chèn vách
  traffic strip
  vạch trục đường
  vằn sợi
  vê tròn (ren)
  vệt tách sợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X