• /flint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá lửa; viên đá lửa
  Vật cứng rắn
  a heart of flint
  trái tim sắt đá
  to set one's face like a flint

  Xem set

  to skin (lay) a flint
  rán sành ra mỡ, keo cú
  to wring water from a flint
  làm những việc kỳ lạ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá lửa
  đá silic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X