• /riη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vặn, sự vắt, sự bóp (quần áo..)
  Sự siết chặt (tay...)

  Ngoại động từ .wrung

  Vặn, vắt, bóp (quần áo..)
  he wrung the clothes before putting them on the line to dry
  anh ấy đã vắt quần áo trước khi mắc lên dây phơi cho khô
  Moi, nặn ra (với sự cố gắng hoặc một cách khó khăn)
  to wring a confession from somebody
  moi một lời thú nhận của ai
  Siết chặt (tay ai khi chào nhau)
  to wring someone's hand
  siết chặt tay người nào
  to wring tears from someone
  làm cho người nào phát khóc
  Vặn (cổ một con chim) để giết đi
  (nghĩa bóng) vò xé, làm đau buồn
  to wring someone's heart
  làm cho ai đau lòng
  (nghĩa bóng) moi ra, bòn rút, nặn (tiền.. bằng áp lực...)
  to wring consent from somebody
  moi ra cho được sự đồng ý của ai
  to wring money from (out of)
  moi tiền, nặn của
  to wring one's hands
  vò đầu bứt tay
  to wring somebody's neck
  (thông tục) vặn cổ ai (dùng để biểu lộ sự tức giận, sự đe doạ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  bóp

  Môi trường

  vắt

  Kỹ thuật chung

  nén
  ép
  ép ra
  vặn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  untwist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X