• Cơ khí & công trình

  trục cầu xe loại treo
  trục thoát tải
  trục tự lựa

  Xây dựng

  trục tuỳ động

  Hóa học & vật liệu

  trục nổi
  three quarter floating axle
  trục nổi ba phần tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X