• /´flu:viə¸tail/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sông
  Thấy ở sông
  Do sông tạo ra

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  ở sông

  Kỹ thuật chung

  sông
  fluviatile deposit
  trầm tích sông
  fluviatile placer
  sa khoáng sông
  fluviatile plain
  đồng bằng sông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X