• /´pleisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp sỏi cát có vàng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  súng phun bê tông

  Kỹ thuật chung

  sa khoáng
  alluvial placer
  sa khoáng bồi tích
  beach placer
  sa khoáng ven bờ
  bench placer
  sa khoáng bậc thềm
  buried placer
  sa khoáng chôn vùi
  colluvial placer
  sa khoáng lở tích
  continental shelf placer
  sa khoáng thềm lục địa
  deep sea placer
  sa khoáng biển sâu
  delta placer
  sa khoáng châu thổ
  delta placer
  sa khoáng đồng bằng
  deluvial placer
  sa khoáng sườn tích
  eluvial placer
  sa khoáng tàn tích
  estuarine placer
  sa khoáng cửa sông
  flavioglacial placer
  sa khoáng băng thủy
  flood plain placer
  sa khoáng bãi bồi
  fluviatile placer
  sa khoáng sông
  gravel plain placer
  sa khoáng bãi bồi cuội sỏi
  gravel plain placer
  sa khoáng đồng bằng cuội
  hillside placer
  sa khoáng sườn đồi
  lacustrine placer
  sa khoáng vụng hồ
  lagoonal placer
  sa khoáng vụng
  ore placer
  quặng sa khoáng
  placer accumulation
  sự tích tụ sa khoáng
  proluvial placer
  sa khoáng lũ tích
  residual placer
  sa khoáng sót
  residual placer
  sa khoáng tàn tích
  river bar placer
  sa khoáng bãi cạn (lòng sông)
  river placer
  sa khoáng do sông
  river placer
  sa khoáng sông
  river-bar placer
  sa khoáng bãi sông
  sahallow placer
  sa khoáng vùng nước nông
  sea beach placer
  sa khoáng bãi biển
  stream placer
  sa khoáng do dòng chảy
  tin placer
  sa khoáng thiếc
  valley placer
  sa khoáng thung lũng
  thợ đổ bê tông
  thợ xây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X