• /´fouliou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều folios

  (ngành in) khổ hai
  Số tờ (sách in)
  (kế toán) trang sổ
  Fôliô (đơn vị bằng 72 hoặc 90 từ ở Anh, 100 từ ở Mỹ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  diệp
  số trang
  blind folio
  số trang ẩn

  Kinh tế

  tờ
  trang
  folio column
  cột chú thích trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X