• /´fɔlou¸ʌp/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiếp tục, tiếp theo
  a follow-up visit
  cuộc đi thăm tiếp theo cuộc đi thăm trước đó
  a follow-up letter
  bức thư tiếp theo bức thư trước đó

  Danh từ

  Sự tiếp tục
  Việc tiếp tục, việc tiếp theo
  Bức thư tiếp theo bức thư trước đó; cuộc đi thăm tiếp theo cuộc đi thăm trước đó

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bám sát
  theo sát

  Kỹ thuật chung

  sự bám sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X