• /ˈvɪzɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi thăm, sự thăm hỏi, sự thăm viếng; sự ở chơi
  to pay someone a visit
  đến thăm người nào
  Sự tham quan; thời gian ở lại thăm
  a visit to England
  cuộc đi tham quan nước Anh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc truyện trò thân mật (lúc đến thăm nhau)
  (y học) sự khám bệnh, sự thăm bệnh
  Doctor's round of visit
  Sự đi khám bệnh khắp lượt của bác sĩ
  (pháp lý) sự thăm hỏi
  right of visit
  quyền thăm hỏi (tù nhân)
  (pháp lý) sự đến khám, sự khám xét
  the visit to the scene of the crime
  sự đi khám xét tại chỗ nơi xảy ra tội ác
  domiciliary visit
  sự khám nhà

  Nội động từ

  Đi thăm hỏi; đến chơi
  ( + with) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) đến tán gẫu, đến thăm ai (nhất là để nói chuyện thân mật hoặc tán gẫu)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chuyện trò thân mật (lúc đến thăm nhau)

  Ngoại động từ

  Thăm viếng, đến thăm, đi thăm (một chỗ, một cơ quan..)
  to visit a friend
  thăm một người bạn
  the school inspector is visiting next week
  ông thanh tra trường học tuần sau đi thanh tra
  Tham quan
  to visit Moscow
  tham quan Mát-xcơ-va
  Đi đến, hay đến
  Kiểm tra, thanh tra
  to visit a school
  kiểm tra một trường học
  Đến, giáng xuống (tai hoạ...); lan tràn, hoành hành (bệnh tật...)
  misfortune has visited them
  tai hoạ đã giáng xuống đầu chúng
  the plague visited the town
  bệnh dịch lan tràn khắp thành phố
  to be visited by (with) a disease
  bị nhiễm bệnh
  (pháp lý) khám xét
  to visit the scene of the crime
  đến khám tại chỗ nơi xảy ra tội ác
  (từ cổ, nghĩa cổ) bắt ai/cái gì chịu đựng sự trừng phạt..
  to visit the sins of the fathers upon the children
  bắt con cái chịu sự trừng phạt vì tội lỗi của bố mẹ
  (tôn giáo) ( + with) ban cho

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thấm
  family visit travel
  chuyến đi viếng thăm gia đình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X