• /´futidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiều dài tính bằng phút (của cuộn phim)
  Cảnh (phim)
  a jungle footage
  một cảnh rừng rú

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chiều dài tính bằng phút (của cuộn phim)
  phút
  số tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X