• /dʒʌηgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rừng nhiệt đới
  Khu đất hoang mọc đầy bụi rậm
  Mớ hỗn độn
  the law of the jungle
  luật của kẻ mạnh đè kẻ yếu, luật rừng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rung
  rừng nhiệt đới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X