• /´fɔ:r¸a:m/

  Thông dụng

  Danh từ
  (giải phẫu) cẳng tay
  ngoại động từ
  Chuẩn bị vũ khí trước, trang bị trước; chuẩn bị trước (để sẵn sàng chiến đấu...)
  forewarned is forearmed
  biết trước là sẵn sàng trước
  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X