• /´reidiəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .radii

  Bán kính (đường tròn, hình cầu)
  radius of a circle
  (toán học) bán kính của một vòng tròn
  atomic radius
  bán kính nguyên tử
  Vật hình tia; nan hoa (bánh xe)
  Phạm vi, vòng; khu vực hình tròn đo bằng bán kính của nó
  within a radius of 5 kilometers from Hanoi
  trong phạm vi cách Hà-nội 5 kilômét
  within the radius of knowlegde
  trong phạm vi hiểu biết
  (giải phẫu) xương quay
  (thực vật học) vành ngoài (của cụm hoa đầu); nhánh toả ra (của cụm hoa tán)
  (kỹ thuật) tầm với (của cần trục...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bán kính, tầm với, tầm hoạt động

  Cơ khí & công trình

  vê tròn (bánh răng)

  Toán & tin

  bán kính, tia
  radius of a cirele
  bán kính của một vòng tròn
  radius of convergence
  (giải tích ) bán kính hội tụ
  radius of curvature
  (hình học ) bán kính cong
  radius of gyration
  bán kính hồi chuyển; bán kính quán tính
  radius of meromorphy
  (giải tích ) bán kính phân hình
  radius of torsion
  bán kính soắn
  equatorial radius
  bán kính xích đạo
  focal radius
  bán kính tiêu
  geodesic radius
  bán kính trắc điạ
  hydraulic radius
  (cơ học ) bán kính thuỷ lực
  polar radius
  bán kính cực
  principal radius of curvature
  bán kính cong chính

  Xây dựng

  tay với (cần cẩu)
  vành khắc độ

  Kỹ thuật chung

  bán kính
  access radius
  bán kính lui tới được
  bend radius
  bán kính chỗ uốn
  bend radius
  bán kính đường vòng
  bend radius
  bán kính uốn
  bending radius
  bán kính uốn
  bogie radius
  bán kính Bohr
  bond radius
  bán kính liên kết
  cable bending radius
  bán kính uốn cáp
  classical electron radius
  bán kính electron cổ điển
  classical radius of the electron
  bán kính cổ điển của electron
  constant radius arch dam
  đập vòm bán kính không đổi
  covalent radius
  bán kính cộng hóa trị
  crank radius
  bán kính maniven
  crest curve radius
  bán kính đường cong
  cross-section core radius
  bán kính lõi tiết diện
  curvature radius
  bán kính đường cong
  curve radius
  bán kính cong
  curve radius
  bán kính đường cong
  curve radius
  bán kính góc lượn
  cutting radius
  bán kính đào
  downstream radius (ofcrest)
  bán kính đỉnh đập hạ lưu
  earth's radius
  bán kính trái đất
  effective radius of curvature
  bán kính có độ con tương đương
  effective radius of the Earth
  bán kính trái đất tương đương
  effective turning radius
  bán kính quay vòng hiệu quả
  electron radius
  bán kính điện tử
  electron radius
  bán kính electron
  equatorial radius
  bán kính xích đạo
  first Fresnel zone radius
  bán kính của vùng Fresnel thứ nhất
  flange root radius
  bán kính chân gờ bánh xe
  flange toe radius
  bán kính đỉnh gờ bánh xe
  focal radius
  bán kính tiêu
  geodesic radius
  bán kính trắc địa
  gyration radius
  bán kính độ quay tròn
  gyro (magnetic) radius
  bán kính từ hồi chuyển
  gyromagnetic radius
  bán kính Larmor
  gyromagnetic radius
  bán kính từ hồi chuyển
  hydraulic radius
  bán kính thủy lực
  hydraulic radius
  cơ bán kính thủy lực
  inside radius of curvature
  bán kính trong của đoạn đường cong
  internal radius
  bán kính trong
  ionic radius
  bán kính iôn
  Larmor radius
  bán kính Larmor
  larmor radius
  bán kính từ hồi chuyển
  least radius of gyration
  bán kính quán tính bé nhất
  long radius bend
  chỗ ngoặt có bán kính lớn
  long radius elbow
  chỗ ngoặt có bán kính lớn
  major radius
  bán kính lớn
  maximum cutting radius
  bán kính đào lớn nhất
  maximum dumping radius
  bán kính trút hàng lớn nhất
  mean earth radius
  bán kính trái đất trung bình
  minimum bending radius
  bán kính uốn tối thiểu
  minimum crowned horizontal (curve) radius
  bán kính nằm lồi tối thiểu
  minimum crowned vertical (curve) radius
  bán kính đứng lồi tối thiểu
  minimum curve radius
  bán kính đường cong nhỏ nhất
  minimum horizontal curve radius
  bán kính đường cong nằm nhỏ nhất
  minimum sag horizontal (curve) radius
  bán kính nằm lõm tối thiểu
  minimum turning radius
  bán kính quay vòng nhỏ nhất
  minimum vertical (curve) radius
  bán kính đứng lõm tối thiểu
  minor radius
  bán kính nhỏ
  nuclear radius
  bán kính hạt nhân
  offset radius
  bán kính con lăn
  pipeline curvature radius
  bán kính cong của đường ống
  pitch radius
  bán kính vòng chia
  polar radius
  bán kính cực
  principal radius of curvature
  bán kính cong chính
  radius at bend
  bán kính đoạn cong
  radius curvature
  bán kính cong
  radius gage
  dưỡng bán kính (góc lượn)
  radius gauge
  dưỡng bán kính (góc lượn)
  radius influence
  bán kính ảnh hưởng
  radius of a circle
  bán kính của một vòng tròn
  radius of action
  bán kính hoạt động
  radius of action
  bán kính tác dụng
  radius of bend
  bán kính cong
  radius of convergence
  bán kính hội tụ
  radius of crest
  bán kính đỉnh (vòm)
  radius of culvature
  bán kính đường cong
  radius of curvature
  bán kính cong
  radius of curvature
  bán kính cong (còn gọi là bán kính chính khúc)
  radius of curve
  bán kính cong (bán kính đoạn đường cong)
  radius of dump
  bán kính đổ (máy xúc)
  radius of dump
  bán kính trút
  radius of enterprise influence
  bán kính ảnh hưởng của xí nghiệp
  radius of extrados
  bán kính lưng vòm
  radius of extrados
  bán kính mặt ngoài của vòm
  radius of gyration
  bán kính hồi chuyển
  radius of gyration
  bán kính hồi chuyển quán tính
  radius of gyration
  bán kính quay
  radius of influence
  bán kính ảnh hưởng
  radius of intrados
  bán kính bụng vòm
  radius of intrados
  bán kính mặt trong của vòm
  radius of protection
  bán kính bảo vệ
  radius of relative stiffness
  bán kính độ cứng tương đối
  radius of rounding
  bán kính mái tròn
  radius of sag curve
  bán kính đường cong lõm
  radius of service
  bán kính phục vụ
  radius of soffit
  bán kính bụng vòm
  radius of summit curve
  bán kính đường cong lồi
  radius of the curve
  bán kính đường cong
  radius of torsion
  bán kính xoắn
  radius of well influence
  bán kính ảnh hưởng của giếng
  radius vector
  vectơ bán kính
  radius-vector
  bán kính vectơ
  real radius of the earth
  bán kính thực của trái đất
  roller turning radius
  bán kính lượn của trục lăn
  rolling radius
  bán kính lăn
  rotor radius
  bán kính rôto (trực thăng)
  sag curve radius
  bán kính đường cong lõm
  Schwarzschild radius
  bán kính Schwarzschild
  serving radius
  bán kính hoạt động
  short radius
  bán kính ngắn
  spectral radius
  bán kính phổ
  steering radius
  bán kinh quẹo
  steering radius
  bán kính quẹo
  theory of effective radius
  lý thuyết bán kính hiệu dụng
  track curve radius
  bán kính đường cong
  true Earth radius
  bán kính thực của trái đất
  turning radius
  bán kính để quẹo xe được
  turning radius
  bán kính quay
  turning radius
  bán kính xe vòng quay
  van der Waals radius
  bán kính van der Waals
  variable radius arch dam
  đập vòm bán kinh thay đổi
  variable radius arch dam
  đập vòm bán kính thay đổi
  variable-radius arch dam
  đập vòm bán kính không đổi
  vertical curve radius
  bán kính cong dọc
  wheel flange root radius
  bán kính chân gờ bánh xe
  wheel flange toe radius
  bán kính đỉnh gờ bánh xe
  kính cong
  covalent radius
  bán kính cộng hóa trị
  curve radius
  bán kính cong
  pipeline curvature radius
  bán kính cong của đường ống
  principal radius of curvature
  bán kính cong chính
  radius curvature
  bán kính cong
  radius of bend
  bán kính cong
  radius of curvature
  bán kính cong
  radius of curvature
  bán kính cong (còn gọi là bán kính chính khúc)
  radius of curve
  bán kính cong (bán kính đoạn đường cong)
  vertical curve radius
  bán kính cong dọc
  tầm

  Kinh tế

  vành ngoài (của cụm hoa đầu)
  xương quay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X