• /breis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật nối
  (kiến trúc) trụ chống, thanh giằng
  Đôi
  a brace of pheasants
  một đôi gà lôi
  ( số nhiều) dây đeo quần, dây brơten; dây căng trống
  (kỹ thuật) cái khoan quay tay; cái vặn ốc quay tay ( (cũng) brace and bit)
  (ngành in) dấu ngoặc ôm
  (hàng hải) dây leo

  Ngoại động từ

  Móc, chằng, nối cho vững; làm chắc thêm
  (kiến trúc) chống bằng trụ chống, đóng thanh giằng
  Căng (trống)
  Kết đôi, cặp đôi
  (ngành in) đặt trong dấu ngoặc ôm
  (hàng hải) quay hướng (buồm) bằng dây lèo
  Gắng (hết sức mình), dốc (hết nghị lực...)
  to brace oneself up; to brace one's energies
  gắng hết sức mình, dốc hết sức mình, dốc hết nghị lực.
  to brace oneself for something
  chuẩn bị ứng phó ( với tình thế khó khăn)
  Làm mạnh thêm, làm cường tráng
  to brace up
  khuyến khích, khích lệ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái khoan tay, sự liên kết, gân tăng cứng, ngàm,thanh giằng, xà ngang, gối đỡ, xiết, kẹp chặt

  Cơ khí & công trình

  cái khoan (tay)
  breast drill brace
  cái khoan tay tỳ vai
  cái tì bổ sung
  ghép chặt

  Giao thông & vận tải

  cái khoan quay tay
  thn dầm chống

  Hóa học & vật liệu

  trụ cặp

  Toán & tin

  dấu ngoặc nhọn
  right brace
  dấu ngoặc nhọn phải

  Xây dựng

  bộ phận tăng cứng
  căng thanh giằng
  kết cấu chịu kéo
  hệ liên kết
  sự kéo dãn
  tay phanh

  Kỹ thuật chung

  cái khoan tay
  breast drill brace
  cái khoan tay tỳ vai
  ratchet brace
  cái khoan tay kiểu bánh cóc
  chằng
  chông
  brace piece
  thanh chống
  Brace, Adjustable rail
  thanh chống ray điều chỉnh được
  Brace, Guardrail
  thanh chống ray hộ bánh
  Brace, Rail
  thanh chống ray
  cross brace
  thanh chống xiên
  crossarm (cross-arm) brace
  tay chống (xà)
  derrick brace
  trụ chống tháp khoan
  diagonal brace
  giằng chéo (chống gió)
  drag brace
  thanh giằng chống kéo
  knee brace
  thanh chống cửa âu
  knee brace
  thanh chống tường
  knee brace
  thanh nạnh chống
  knee-brace
  thanh chống xiên
  rail brace
  thanh chống ray
  roof brace
  trụ chống mui xe
  strut-and-brace system
  hệ dây thanh chống (tăng cứng)
  supporting brace
  thanh chống chéo
  sway brace rod
  thanh giằng chống gió
  wind brace
  giằng chống gió
  wind brace
  hệ giằng chống gió
  wind brace
  thanh chống
  wind brace
  thanh giằng chống gió
  wind brace
  thanh xiên chống gió
  wind brace
  trụ chống gió
  chống
  brace piece
  thanh chống
  Brace, Adjustable rail
  thanh chống ray điều chỉnh được
  Brace, Guardrail
  thanh chống ray hộ bánh
  Brace, Rail
  thanh chống ray
  cross brace
  thanh chống xiên
  crossarm (cross-arm) brace
  tay chống (xà)
  derrick brace
  trụ chống tháp khoan
  diagonal brace
  giằng chéo (chống gió)
  drag brace
  thanh giằng chống kéo
  knee brace
  thanh chống cửa âu
  knee brace
  thanh chống tường
  knee brace
  thanh nạnh chống
  knee-brace
  thanh chống xiên
  rail brace
  thanh chống ray
  roof brace
  trụ chống mui xe
  strut-and-brace system
  hệ dây thanh chống (tăng cứng)
  supporting brace
  thanh chống chéo
  sway brace rod
  thanh giằng chống gió
  wind brace
  giằng chống gió
  wind brace
  hệ giằng chống gió
  wind brace
  thanh chống
  wind brace
  thanh giằng chống gió
  wind brace
  thanh xiên chống gió
  wind brace
  trụ chống gió
  chống bằng trụ
  chống bằng trụ chống
  cột chống
  kẹp
  kẹp chặt
  brace strut
  bộ phận kẹp chặt
  khung
  brace box frame
  khung giằng hình hộp
  néo
  ngàm
  đai nối
  dấu móc
  dây căng
  dây giằng
  dây kéo
  đỡ
  liên hệ
  liên két
  truss brace
  giăng liên kết giàn
  liên kết
  truss brace
  giăng liên kết giàn
  gân tăng cứng
  ghép
  giá
  gia cố
  giằng
  angle brace
  giằng ở góc
  ascending brace
  thanh giằng hướng lên
  batter brace
  giằng chéo
  brace box frame
  khung giằng hình hộp
  brace head
  trụ cặp giằng (khoan)
  brace member
  thanh giằng ngang
  brace piece
  thanh giằng
  brace point
  điểm giằng
  brace rod
  thanh giằng
  corner brace
  thanh giằng góc
  counter brace
  thanh giằng vắt chéo
  cross brace
  giằng chéo
  cross brace
  thanh giằng ngang (đóng tàu)
  diagonal brace
  giằng chéo (chống gió)
  drag brace
  thanh giằng chống kéo
  erection brace
  giằng lắp ráp
  knee brace
  khuỷu giằng
  knee brace
  thanh giằng khuỷu
  main landing gear brace strut
  thanh giằng chịu nén càng máy bay chính
  post brace
  giằng cột
  rope brace
  dây giằng
  rope brace
  thanh giằng
  secondary brace
  thanh xiên đối (của hệ giằng chéo chữ X)
  sway brace
  thanh giàng lắc
  sway brace rod
  thanh giằng chống gió
  transverse brace
  giằng ngang
  truss brace
  giăng liên kết giàn
  wind brace
  giằng chống gió
  wind brace
  giằng gió
  wind brace
  hệ giằng chống gió
  wind brace
  thanh giằng chống gió
  giàu
  gối đỡ
  hệ
  nối
  nối kết
  siết
  sự giằng
  sự liên kết
  thanh chống
  Brace, Adjustable rail
  thanh chống ray điều chỉnh được
  Brace, Guardrail
  thanh chống ray hộ bánh
  Brace, Rail
  thanh chống ray
  cross brace
  thanh chống xiên
  knee brace
  thanh chống cửa âu
  knee brace
  thanh chống tường
  knee-brace
  thanh chống xiên
  rail brace
  thanh chống ray
  strut-and-brace system
  hệ dây thanh chống (tăng cứng)
  supporting brace
  thanh chống chéo
  thanh chống xiên
  thanh giằng chống
  drag brace
  thanh giằng chống kéo
  sway brace rod
  thanh giằng chống gió
  wind brace
  thanh giằng chống gió
  thanh kéo
  thanh xiên
  corner brace
  thanh xiên ở góc
  cross brace
  thanh xiên giao nhau
  cross brace
  thanh xiên ngang
  lateral brace
  thanh xiên ngang
  multiple-brace truss
  giàn nhiều thanh xiên
  primary brace
  thanh xiên chính
  secondary brace
  thanh xiên đối (của hệ giằng chéo chữ X)
  tension brace
  thanh xiên chịu kéo
  truss brace
  thanh xiên của giàn
  wind brace
  thanh xiên chống gió
  X-brace
  thanh xiên nhau
  thanh nối
  thanh tăng cứng
  trụ chống

  Giải thích EN: A stiffening member, often diagonal, designed to create or withstand tension and/or compression on a structure. Also, especially in describing braces collectively, bracing.

  Giải thích VN: Một bộ phận cứng, thường có dạng tam giác được thiết kế để tạo hoặc chịu các lực kéo và/hoặc lực nén trên một cấu trúc. Nó cũng thường được sử dụng để mô tả một thanh giằng nói chung.

  derrick brace
  trụ chống tháp khoan
  roof brace
  trụ chống mui xe
  wind brace
  trụ chống gió
  trục đỡ
  vòng đỡ

  Địa chất

  thanh giằng, thanh chống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X