• /¸frægmən´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vỡ ra từng mảnh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự làm vụn

  Toán & tin

  sự chia rời
  file fragmentation
  sự chia rời tệp

  Kỹ thuật chung

  phân đoạn
  ARCNET Fragmentation Protocol (ARFP)
  Giao thức phân đoạn ARCNET
  FF file fragmentation
  sự phân đoạn tập tin
  file fragmentation
  sự phân đoạn tệp
  Fragmentation Protocol (VINES) FRS (FRP)
  Giao thức phân đoạn (VINES) FRS
  storage fragmentation
  sự phân đoạn bộ nhớ
  phân mảnh
  FF file fragmentation
  sự phân mảnh tập tin
  fragmentation index
  chỉ số phân mảnh
  sự phân đoạn
  FF file fragmentation
  sự phân đoạn tập tin
  file fragmentation
  sự phân đoạn tệp
  storage fragmentation
  sự phân đoạn bộ nhớ
  sự phân mảnh
  FF file fragmentation
  sự phân mảnh tập tin
  vỡ vụn

  Kinh tế

  phân rải
  phân tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X