• /'stɔ:ridʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cất giữ, sự dự trữ, sự tích trữ (hàng hoá, dữ liệu..)
  storage of energy
  sự tích luỹ năng lượng
  Sự xếp vào kho
  Kho; khu vực kho
  Chi phí cho việc cất giữ; tiền lưu kho

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bộ nhớ cơ khí
  sự xếp vào kho

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp lưu quặng

  Toán & tin

  bộ nhớ
  carry storage
  (máy tính ) bộ nhớ chuyển dịch
  dielectric storage
  (máy tính ) bộ nhớ điện môi
  digital storage
  bộ nhớ chữ số
  electric(al) storage
  bộ nhớ điện
  erasable storage
  bộ nhớ xoá được
  external storage
  (máy tính ) bộ nhớ ngoài
  information storage
  sự bảo quản thông tin
  intermediate storage
  (máy tính ) bộ nhớ trung gian
  internal storage
  (máy tính ) bộ nhớ trong
  magnetic storage
  bộ nhớ từ tính
  mechanical storage
  (máy tính ) bộ nhớ cơ khí
  non-cyclic storage
  bộ nhớ không tuần hoàn
  photographic storage
  (máy tính ) bộ nhớ ảnh
  rapid-access storage
  bộ nhớ nhanh
  sum storage
  cái tích luỹ tổng
  waveguide storage
  (máy tính ) bộ nhớ bằng sóng

  Vật lý

  sự bảo quản (vật liệu ảnh)

  Xây dựng

  bộ nhớ máy
  bộ tích trữ
  nhà bảo quản
  nơi xếp hàng hóa
  nơi bảo quản
  nơi giữ
  sự chất kho
  sự cho vào kho
  sự nhập kho
  sự tích lắng
  sự xếp hàng hóa

  Kỹ thuật chung

  bể
  bể chứa
  annual storage basin
  bể chứa nước trong năm
  annual storage reservoir
  bể chứa nước trong năm
  binder storage tank
  bể chứa chất dính
  daily storage basin
  bể chứa nước hàng ngày
  gasholder-typed storage
  kho kiểu bể chứa khí
  gross storage capacity
  dung tích toàn bộ bể chứa
  ground oil storage tank
  bể chứa dầu trên mặt đất
  liquefied gas storage tank
  bể chứa ga lỏng
  oil storage tanks
  bể chứa dầu
  overhead water-storage tank
  bể chứa có áp
  overhead water-storage tank
  bể chứa nước trên cao
  pump storage scheme
  sơ đồ bể chứa được bơm
  safety storage tank
  bể chứa an toàn
  seasonal storage basin
  bể chứa nước trong mùa
  storage pond
  bể chứa nước xả
  storage reservoir
  bể chứa nước
  storage stank
  bể chứa lưu giữ
  underground gas storage reservoir
  bể chứa khí ngầm
  underground oil storage
  bể chứa dầu ngầm dưới đất
  underground storage reservoir
  bể chứa ngầm
  usable reservoir storage
  dung tích có ích bể chứa
  vertical storage tank
  bể chứa kiểu thẳng đứng
  water storage basin
  bể chứa nước
  weekly storage basin
  bể chứa nước trong tuần
  winter storage basin
  bể chứa nước trong mùa đông
  bộ lưu trữ

  Giải thích VN: Bộ phận của máy điện toán trong đó có các chỉ dẫn và tin tức được lưu trữ lại để tính toán hoặc xử lý.

  bộ nhớ
  hồ chứa
  annual storage reservoir
  hồ chứa nước trong năm
  catchment area of storage
  lưu vực hồ chứa
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước chảy đến
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước tràn ngập
  flood storage reservoir
  hồ chứa lũ
  flood-control storage
  hồ chứa điều tiết lũ
  highest water storage level
  mức nước cao nhất trong hồ chứa
  offstream storage
  hồ chứa nước ao
  regulator storage
  hồ chứa nước điều hòa
  reservoir storage
  dung tích hồ chứa nước
  storage basin
  hồ chứa nước
  storage basin
  hồ chứa nước trên cao
  storage capacity
  dung tích hồ chứa
  storage curve
  đường cong-chiều cao-dung tích (trong hồ chứa)
  storage cycle
  chu trình tích tụ (hồ chứa nước)
  storage dam
  đập (của) hồ chứa nước
  storage elevation
  mức nước hồ chứa
  storage irrigation
  tưới bằng hồ chứa
  storage parameter
  thông số hồ chứa
  storage pond
  hồ chứa nước
  storage project
  dự án hồ chứa
  storage reservoir
  hồ chứa nước
  storage water level
  mực nước hồ chứa
  surcharge storage
  dung tích dự trữ (phòng lũ của hồ chứa nước)
  total storage
  dung lương toàn bộ (của hồ chứa)
  total storage
  dung lượng toàn bộ (của hồ chứa)
  total storage capacity
  dung tích toàn phần hồ chứa
  upper storage basin
  hồ chứa nước
  upper storage basin
  hồ chứa nước trên cao
  usable storage
  dung lượng có ích (của hồ chứa)
  volume of storage
  dung tích hồ chứa
  water basin regulated storage
  dung tích động của hồ chứa nước
  water storage basin
  hồ chứa nước
  water storage capacity
  dung tích của hồ chứa nước
  working storage
  dung lượng làm việc (của hồ chứa)
  lưu trữ

  Giải thích VN: Sự giữ lại các chỉ lệnh chương trình và các dữ liệu trong phạm vi máy tính, sao cho những thông tin đó luôn sẵn sàng để dùng cho các công việc xử lý.

  kho
  kho tàng
  storage zone
  khu vực kho tàng
  nhà kho
  bãi chứa
  open storage area
  bãi chứa vật tư lộ thiên
  open storage ground
  bãi chứa vật tư lộ thiên
  pile storage
  bãi chứa cọc
  storage yard
  bãi chứa vật tư
  storage yard traveling bridge crane
  cần trục ở bãi chứa vật tư
  sự bảo quản
  carbon dioxide gas storage
  sự bảo quản khí CO2
  chilled storage
  sự bảo quản lạnh
  cold storage
  sự bảo quản lạnh
  commercial cold storage
  sự bảo quản lạnh thương nghiệp
  gas storage
  sự bảo quản khí
  information storage
  sự bảo quản thông tin
  intermediate cold storage
  sự bảo quản trung gian
  lease storage
  sự bảo quản tại mỏ
  long-term refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh lâu dài
  low-time storage
  sự bảo quản ngắn ngày
  prolonged refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh lâu dài
  refrigerated gas storage
  sự bảo quản bằng khí lạnh
  refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh
  reserve storage
  sự bảo quản dự trữ
  short-time refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh ngắn hạn
  sub-zero storage
  sự bảo quản ở nhiệt độ dưới 00F (-17, 8oC)
  subsurface storage
  sự bảo quản dưới đất
  subterranean storage
  sự bảo quản dưới đất
  temporary storage
  sự bảo quản tạm thời
  underground storage
  sự bảo quản dưới đất
  underground storage
  sự bảo quản ngầm
  sự cất giữ
  sự chứa
  cement storage in silo
  sự chứa ximăng trong xilô
  first (storage) filling
  sự chứa lần đầu
  gas storage
  sự chứa khí
  storage impounding
  sự chứa nước vào hồ
  sự dự trữ
  sự lưu giữ
  sự nhớ
  sự tích đọng
  sự tích giữ
  sự tích lũy
  energy storage
  sự tích lũy năng lượng
  sự tích trữ
  energy storage
  sự tích trữ năng lượng
  power storage
  sự tích trữ năng lượng
  pumped storage
  sự tích trữ bằng bơm (bơm tích năng)
  storage of refrigeration
  sự tích trữ lạnh
  underground storage
  sự tích trữ ngầm

  Kinh tế

  bãi chứa
  bảo quản (chứng từ)
  bộ nhớ (máy vi tính)
  nhập kho
  phí gửi kho
  phí lưu kho, bảo quản
  sự bảo quản
  Bin storage
  Sự bảo quản bằng Silô
  buffer storage
  sự bảo quản lượng dự trữ
  bulk storage
  sự bảo quản không bao chứa
  bulk storage
  sự bảo quản trần
  chilled storage
  sự bảo quản ở trạng thái lạnh
  cold storage
  sự bảo quản lạnh
  control storage
  sự bảo quản kiểm tra
  frozen storage
  sự bảo quản ở trạng thái đông lạnh
  long-term refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh lâu dài
  low-temperature storage
  sự bảo quản ở nhiệt độ thấp
  mixed storage
  sự bảo quản lẫn lộn
  palletized storage
  sự bảo quản trên khay
  postharvest storage
  sự bảo quản sau thu hoạch
  refrigerated gas storage
  sự bảo quản phối hợp lạnh và khô
  refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh
  short-term refrigerated storage
  sự bảo quản lạnh thời gian ngắn
  subsurface storage
  sự bảo quản dưới đất
  temporary storage
  sự bảo quản ngắn hạn
  temporary storage
  sự bảo quản tạm thời
  where-ground storage
  sự bảo quản không mái che
  sự dự trữ
  sự gửi kho, sự lưu kho
  sự lưu trữ
  sự lưu trữ, tàng trữ, bảo quản (chứng từ)
  sự xếp vào kho
  sự xếp vào kho, gửi kho
  tàng trữ
  storage beer
  bia tàng trữ
  wine storage room
  nhà tàng trữ và bảo quản rượu
  thuế nhập kho
  tiền thuê kho
  việc gởi hàng vào kho

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X