• (đổi hướng từ Francs)
  /fræηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng frăng (tiền Pháp, Bỉ, Thuỵ sĩ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đồng phrăng
  Euro franc
  đồng phrăng châu Âu
  French franc
  đồng phrăng Pháp
  gold franc
  đồng phrăng vàng
  green franc
  đồng phrăng xanh
  Luxemburg franc
  đồng phrăng của Lúc-xăm-bua
  Malagasy franc
  đồng phrăng của Ma-đa-ga-xca
  Mali franc
  đồng phrăng của Mali
  morning Franc
  đồng phrăng của Ma-rốc
  phật lăng
  gold franc
  đồng phật-lăng vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X