• /´fʌkiη/

  Thông dụng

  Phó từ
  Rất, vô cùng
  I am fucking fed up with the whole fucking lot of you
  tao nhợn lũ tụi bay tới cổ rồi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X