• /¸gæli´mɔ:fri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mớ hỗn độn, mớ hổ lốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X