• /dʒʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) jumbal
  Mớ lộn xộn, mớ bòng bong

  Ngoại động từ

  Trộn lộn xộn, làm lộn xộn, làm lẫn lộn lung tung

  Nội động từ

  Lộn xộn, lẫn lộn lung tung cả

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc bán từ thiện đồ cũ tạp nham
  đồ bán từ thiện tap nhạp
  đồ bán từ thiện tạp nhạp
  đồ tạp nham
  sự bán đấu giá đồ cũ linh tinh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X