• /gæl'vænik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện, ganvanic
  a galvanic battery
  bộ pin
  Khích động mạnh
  a speech with a galvanic effect on the audience
  diễn văn khích động mạnh người nghe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X