• /ˈɔdiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những người nghe, thính giả; người xem, khán giả; bạn đọc, độc giả
  Sự nghe
  to give audience
  lắng nghe
  Sự hội kiến, sự yết kiến; sự tiếp kiến
  to grant an audience to somebody
  tiếp kiến ai
  to have an audience of (with) someone
  hội kiến với ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khán thính giả
  thính giả

  Kinh tế

  số người nghe
  audience analysis
  sự phân tích số người nghe (quảng cáo)
  số thính giả (quảng cáo) đối tượng quảng cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X