• (đổi hướng từ Gargled)
  /´ga:gl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc súc miệng, thuốc súc họng

  Động từ

  Súc (miệng, họng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  súc miệng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X