• /´iri¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tưới (đất, ruộng)
  (y học) rửa (vết thương...)
  Làm ướt, làm ẩm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có thể tưới được

  Kỹ thuật chung

  làm ẩm
  làm ướt
  nước tưới
  tưới phun

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X