• Kỹ thuật chung

    lỗ khí

    Giải thích EN: A hollow that forms during cavitation in a material that has been cast. Giải thích VN: Lỗ rỗng hình thành trong suốt quá trình tạo lỗ ở vật liệu đúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X