• /gɔ:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sa, lượt
  (y học) gạc (để buộc vết thương)
  Màn sương mỏng; làn khói nhẹ
  (kỹ thuật) lưới thép mịn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lưới thép mịn

  Y học

  gạc thấm

  Kỹ thuật chung

  lưới kim loại
  metal gauze strainer
  phin lưới kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X