• /'metl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kim loại
  Như road-metal
  ( số nhiều) đường sắt, đường ray
  Thuỷ tinh lỏng

  Ngoại động từ

  Rải đá (một con đường) để sửa chữa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dải đá dăm
  rải đá dăm
  thuộc kim loại

  Kỹ thuật chung

  bằng kim loại
  filler metal welding
  sự hàn bằng kim loại
  flexible metal roofing
  tấm lợp bằng kim loại mềm
  gauge (metalgauge)
  cái đo cỡ bằng kim loại
  metal brush
  chổi bằng kim loại
  metal brush
  bàn chải bằng kim loại
  metal curtain wall
  tường bao che bằng kim loại
  metal hose
  ống mềm bằng kim loại
  metal mould
  khuôn đúc bằng kim loại
  metal roofing
  tấm lợp bằng kim loại
  metal sheath
  vỏ bọc bằng kim loại
  metal shore
  cột chống bằng kim loại
  metal trim
  gờ nẹp bằng kim loại
  Metal trimZ
  gờ nẹp bằng kim loại
  sheet-metal waterproofing
  tấm cách nước (bằng) kim loại
  sintered metal powder bearing
  ổ làm bằng kim loại thiêu kết
  kim loại
  added metal
  kim loại hàn đắp
  added metal
  kim loại pha thêm
  alkali metal
  kim loại kiềm
  alkali-earth metal
  kim loại kiềm-thổ
  alkaline metal
  kim loại kiềm đất
  all metal coach
  toa khách toàn kim loại
  all-metal building
  nhà toàn kim loại
  amalgamated metal
  kim loại hỗn hỗng
  antifriction metal
  kim loại chịu mài mòn
  attack metal
  ăn mòn kim loại
  babbit metal
  kim loại (màu) trắng
  backing metal
  kim loại gốc (lưỡng kim)
  base metal
  kim loại cơ bản
  base metal
  kim loại gốc
  base metal
  kim loại gốc (hợp kim)
  base metal
  kim loại nền
  base metal
  kim loại thường
  base metal attack
  sự ăn mòn kim loại nền
  basic metal
  kim loại chính
  basic metal
  kim loại gốc (hợp kim)
  basis metal
  kim loại gốc
  basis metal
  kim loại nền
  bearing metal
  kim loại chống ma sát
  bearing metal
  kim loại làm ổ trục
  bell metal
  kim loại đúc chuông
  BIpolar Metal Oxide Semiconductor (BIMOS)
  Chất bán dẫn ôxit kim loại lưỡng cực
  blown metal
  kim loại lò thổi
  bright metal
  kim loại sáng
  brittle metal
  kim loại giòn
  cannon metal
  kim loại đúc sáng
  channel-p metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại kênh p
  cleaning (metalsurfaces)
  làm sạch (bề mặt kim loại)
  CMOS (Complementarymetal-oxide semiconductor)
  chất bán dẫn kim loại ôxit bù
  colloidal metal
  kim loại keo
  colouring metal
  kim loại màu
  Complementary Metal - Oxide Semiconductor (CMOS)
  bán dẫn ôxit kim loại bù
  complementary metal oxide
  bán dẫn ôxit kim loại bù
  complementary metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại bù
  complementary metal-Oxide semiconductor (CMOS)
  chất bán dẫn ôxit kim loại bù
  complementary-symmetrical metal oxide semiconductor (COSMOS)
  bán dẫn ôxit kim loại đối xứng bù
  COSMOS (complementary-symmetrical metal oxide semiconductor)
  bán dẫn kim loại đối xứng bù
  crude metal
  kim loại thô
  crystalline metal
  kim loại tinh thể
  cutting metal
  kim loại cắt (gọt)
  deposit metal
  kim loại đọng lại
  deposit metal
  kim loại hàn
  deposited metal
  kim loại đọng lại
  deposited metal
  kim loại kết tủa
  deposited metal
  kim loại lắng đọng
  Double Diffused Metal Oxide Semiconductors (DMOS)
  Các chất bán dẫn ôxit - kim loại khuếch tán kép
  droplet of metal
  giọt kim loại (hàn)
  earth metal
  kim loại kiềm thổ
  electric metal spraying device
  máy mạ (phun) kim loại (bằng) điện
  electron theory of metal
  thuyết điện tử (về) kim loại
  electrotype metal
  kim loại (để) đúc điện
  expanded metal
  kim loại đàn rộng
  expanded metal
  kim loại lưới
  expanded metal
  kim loại nở
  expanded metal (mesh)
  kim loại giãn khi nguội dần
  extrusion die for metal
  khuôn dập nóng kim loại
  fatigue of metal
  sự mỏi của kim loại
  ferrous metal
  kim loại chất sắt
  ferrous metal
  kim loại đen
  filler metal
  kim loại độn hàn
  filler metal
  kim loại pha
  filler metal
  kim loại pha thêm
  filler metal
  kim loại phụ gia
  filler metal
  kim loại phụ gia (hàn)
  filler metal
  kim loại trợ dung hàn
  filler metal welding
  sự hàn bằng kim loại
  fine metal
  kim loại sạch
  fine metal
  kim loại tinh luyện
  flexible metal
  kim loại mềm
  flexible metal conduit
  dây dẫn kim loại mềm
  flexible metal hose
  ống kim loại mềm
  flexible metal roofing
  tấm lợp bằng kim loại mềm
  flexible metal tube
  ống kim loại mềm
  flexible metal tube
  ống mềm kim loại
  fritted hard metal
  kim loại thiêu kết
  fused metal
  kim loại nóng chảy
  gauge (metalgauge)
  cái đo cỡ bằng kim loại
  glass-to-metal seal
  mối hàn kim loại-thủy tinh
  glued metal joint
  chỗ nối dán kim loại
  grinding of metal regulations
  quy tắc về mài kim loại
  hammered metal
  kim loại rèn
  hard metal drill bit
  mũi khoan kim loại cứng
  hard metal drill bit cutting edge
  lưỡi cắt mũi khoan kim loại cứng
  heavy metal
  kim loại nặng
  High Density Metal Oxide Semiconductor (HMOS)
  bán dẫn oxít kim loại mật độ cao
  high duty metal
  kim loại chịu đựng cao
  high-resistance metal
  kim loại cường độ cao
  hollow metal door
  cửa kim loại rỗng
  ingot metal
  kim loại thỏi
  insulated metal roofing
  tấm lợp kim loại cách nhiệt
  joint (metal)
  mối nối kim loại
  leaf metal
  lá kim loại
  light gauge sheet metal
  tấm kim loại mỏng
  light metal
  kim loại nhẹ
  light metal roofing
  mái kim loại nhẹ
  liquid metal
  kim loại lỏng
  liquid metal heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kim loại lỏng
  liquid metal ion source
  nguồn iôn kim loại lỏng
  liquid-in-metal thermometer
  nhiệt kế chất lỏng-kim loại
  liquid-metal fuel cell
  pin nhiên liệu kim loại lỏng
  low-melting metal
  kim loại dễ nóng chảy
  machine or metal screw
  vít bắt vào kim loại
  magnetic metal
  kim loại từ tính
  manganese metal
  kim loại mangan
  Metal -Oxide Varistor (MOV)
  varixto ôxit kim loại
  metal anchorage
  neo kim loại
  metal antenna
  ăng ten kim loại
  metal arc welding
  hàn hồ quang kim loại
  metal arc welding
  sự hàn hồ quang kim loại
  metal band saw
  cái cưa đai cắt kim loại
  metal bath
  bể kim loại lỏng
  metal bath
  bồn chứa kim loại lỏng
  metal beam rail
  tay vịn dầm kim loại
  metal blueing chemicals
  hóa chất nhuộm kim loại
  metal box
  hộp kim loại
  metal bridge
  cầu kim loại
  metal brush
  chổi bằng kim loại
  metal brush
  bàn chải bằng kim loại
  metal can
  hộp kim loại (đồ hộp)
  metal ceiling
  trần kim loại
  metal ceramics
  gốm kim loại
  metal charge
  sự nạp liệu kim loại
  metal chemistry
  hóa học kim loại
  metal chimney
  ống khói kim loại
  metal cleaning chemicals
  hóa chất tẩy (sạch) kim loại
  metal cleaning salt
  muối làm sạch kim loại
  metal cluster compound
  hợp chất đám kim loại
  metal coating
  lớp mạ kim loại
  metal coating
  lớp phủ kim loại
  metal coating
  sự mạ kim loại
  metal coating
  sự phủ kim loại
  metal coating
  vỏ kim loại
  metal coloring
  sự nhuộm kim loại
  metal conductor cable
  kim loại dẫn điện
  metal construction
  kết cấu kim loại
  metal corrosion
  sự ăn mòn kim loại
  metal creep
  sự rão của kim loại
  metal crown
  chụp kim loại
  metal curtain wall
  tường bao che bằng kim loại
  metal cutter
  dao cắt kim loại
  metal cutter
  bàn cắt tấm kim loại
  metal cutter
  máy cắt gọt kim loại
  metal cutting
  cắt kim loại
  metal cutting
  sự cắt gọt kim loại
  metal cutting oil
  dầu cắt gọt kim loại
  metal dark slide
  hộp phim kim loại
  metal dark slide
  hộp tối kim loại
  metal deck
  tấm lát kim loại
  metal deposit
  lớp trầm tích kim loại
  metal depth
  độ dày kim loại
  metal detector
  máy dò kim loại
  metal detector
  máy dò tìm kim loại
  metal die
  khuôn kim loại
  metal dowel
  chốt kim loại
  metal drawing oil
  dầu kéo kim loại
  metal drift
  đục xảm kim loại
  metal drift
  mũi đột kim loại
  metal edging case
  hộp kim loại uốn mép
  metal electrode
  điện cực kim loại
  metal expansion thermometer
  nhiệt kế giãn nở kim loại
  metal fatigue
  độ mỏi của kim loại
  metal filament
  sợi đốt kim loại
  metal filament lamp
  đèn có sợi tóc kim loại
  metal film
  màng kim loại
  metal film resistor
  điện trở màng kim loại
  metal floor
  sàn kim loại
  metal flooring
  tấm lát kim loại
  metal fog
  mù kim loại
  metal fog
  sương kim loại
  metal foil
  lá kim loại
  metal foil capacitor
  tụ điện lá kim loại
  metal foil capacitor
  tụ điện màng kim loại
  metal formwork
  ván khuôn kim loại
  metal frame building
  nhà khung kim loại
  metal gage
  áp kế kim loại
  metal gate
  cực điều khiển kim loại
  metal gate
  cực kim loại
  metal gate CMOS integrated circuit
  mạch tích hợp CMOS cửa kim loại
  metal gauze strainer
  phin lưới kim loại
  metal glaze
  lớp men kim loại
  metal graphite brush
  chổi than graphit-kim loại
  metal gravel bin
  phễu kim loại sỏi
  metal halide lamp
  đèn halogen kim loại
  metal halide lamp
  đèn kim loại halogen
  metal hose
  ống mềm bằng kim loại
  metal housing
  hộp kim loại
  metal inert gas welding (MIGwelding)
  sự hàn kim loại trong môi trường khí trơ
  metal insulator semiconductor (MIS)
  chất bán dẫn cách điện kim loại
  Metal Insulator Semiconductor Field Effect Transistor (MIT)
  tranzito hiệu ứng trường kim loại-điện môi-bán dẫn
  metal lath
  lati kim loại
  metal lattice pier
  trụ kim loại dạng mắt lưới
  metal mast
  cột cao kim loại
  metal master
  đĩa gốc kim loại
  metal matrix composite
  composit nền kim loại
  metal mesh
  lưới kim loại
  metal meshes
  mạng kim loại
  metal mine
  mỏ kim loại
  metal mist
  màn kim loại
  metal mist
  mù kim loại
  metal mould
  khuôn đúc bằng kim loại
  Metal Nitride Oxide Semiconductor (MNOS)
  Bán dẫn ôxit Nitride kim loại
  metal oxide
  ôxit kim loại
  metal oxide resistor
  điện trở ôxit kim loại
  metal oxide semiconductor (MOS)
  chất bán dẫn ôxit kim loại
  metal oxide semiconductor (MOS)
  bán dẫn kim loại ôxit
  Metal Oxide Semiconductor (MOS)
  bán dẫn ôxit kim loại
  metal oxide semiconductor integrated circuit
  mạch tích hợp bán dẫn oxit kim loại
  metal oxide silicon field effect transistor (MOSFET)
  tranzito trường silic kim loại oxit
  metal oxide surge arrester
  bộ chống sét ôxit kim loại
  metal paper
  lá kim loại
  metal paper
  giấy kim loại
  metal parts firing
  sự nung chi tiết kim loại
  metal pier
  trụ kim loại
  metal plate
  tấm kim loại
  metal plates
  kim loại lá
  metal plates
  kim loại tấm
  metal plating
  sự kim loại hóa
  metal plating
  sự mạ kim loại
  metal power
  bột kim loại
  metal power spraying
  sự phun phủ bột kim loại
  metal protection
  sự bảo vệ kim loại
  metal quenching oil
  dầu tôi kim loại
  metal recovery
  sự tái sinh kim loại
  metal rectifier
  bộ chỉnh lưu kim loại
  metal removal
  sự khử bỏ kim loại
  metal roofed building
  nhà lợp bằng tấm kim loại
  metal roofing
  tấm lợp bằng kim loại
  metal saw
  cái cưa kim loại
  metal scale
  vảy kim loại
  Metal Semiconductor Field Effect Transistor (MESFET)
  tranzito bán dẫn kim loại hiệu ứng trường
  metal semiductor field effect transistor (MESFET)
  tranzito trường kim loại bán dẫn
  metal shapes
  kim loại định hình
  metal shears
  kéo cắt kim loại
  metal shears
  máy cắt (đứt) kim loại
  metal sheath
  vỏ bọc bằng kim loại
  metal sheath
  vỏ bọc kim loại
  metal sheet
  lá kim loại
  metal shelving
  giá để kim loại
  metal shore
  cột chống bằng kim loại
  metal slitting saw
  cưa xẻ rãnh kim loại
  metal slitting saw
  máy cưa đĩa kim loại
  metal snips
  kéo cắt kim loại
  metal spinning
  sự ép miết kim loại
  metal spinning
  sự ép vuốt kim loại
  metal splashier
  máy phun kim loại
  metal splashier
  súng phun kim loại
  metal spraying
  sự mạ phun kim loại
  metal spraying
  sự phun kim loại
  metal spraying
  sự phun mạ kim loại
  metal spraying process
  quá trình phun kim loại
  metal spraying technique
  kỹ thuật phun kim loại
  metal stretching
  sự nắn kim loại
  metal stretching
  sự vuốt hình kim loại
  metal structures
  kết cấu kim loại
  metal tape
  băng kim loại
  metal tape
  thước cuộn kim loại
  metal tie
  thanh giằng kim loại
  metal tie
  tà vẹt kim loại
  metal trim
  gờ nẹp bằng kim loại
  metal trim
  tấm kim loại trang trí
  Metal trimZ
  gờ nẹp bằng kim loại
  metal tube
  ống kim loại
  metal valley
  khe mái phủ kim loại
  metal vapor laser
  laze hơi kim loại
  metal vapour laser
  laze hơi kim loại
  metal water stop
  dải kim loại chống thấm
  metal window
  cửa sổ kim loại
  metal wool
  bông kim loại
  metal working
  sự gia công kim loại
  metal-air battery
  bộ pin kim loại-không khí
  metal-air battery
  ắcqui không khí-kim loại
  metal-and-timber structures
  kết cấu kim loại gỗ
  metal-clad cable
  cáp bọc vỏ kim loại
  metal-clad door
  cửa bọc kim loại
  metal-clad fire door
  cửa phòng cháy bọc kim loại
  metal-clad laminated wood door
  cửa gỗ nhiều lớp bọc kim loại
  metal-cone tube
  đèn vỏ kim loại côn
  metal-covered window
  cửa sổ bọc kim loại
  metal-cutting bandsaw blade
  lưỡi cưa đai cắt kim loại
  metal-cutting saw blade
  lưỡi cưa cắt kim loại
  metal-faced
  mạ kim loại
  metal-graphite brush
  chổi graphit-kim loại
  metal-insulator transition
  chuyển tiếp kim loại-cách điện
  metal-insulator-metal (MIM)
  kim loại-điện môi-kim loại
  metal-nitride semiconductor field effect transistor (MNFET)
  tranzito hiệu ứng trường bán dẫn nitri kim loại
  Metal-Oxide Silicon Field Effect Transistor (MOSFET)
  tranzito hiệu ứng trường Silic ôxit kim loại
  metal-oxide varistor
  varixto ôxit kim loại
  metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET)
  tranzito trường kim loại-oxit-bán dẫn (MOSFET)
  metal-precipitating solution
  dung dịch tách kim loại
  metal-sawing machine
  máy cưa kim loại
  metal-sheathed cable
  cáp bọc kim loại
  metal-sheathed conductor
  dây dẫn bọc kim loại
  metal-sounding
  tiếng kim (loại)
  metal-sprayed coating
  lớp phủ kim loại
  metal-working machine
  máy gia công kim loại
  metallizing or metal coating
  phương pháp phun kim loại
  MIG welding (metalinert gas welding)
  sự hàn kim loại trong môi trường khí trơ
  Mineral insulated metal sheathed (MIMS) cable
  cáp bạc kim loại cách điện dùng trong mỏ
  minimum metal condition
  điều kiện kim loại thấp nhất
  Mireral insulated metal sheathed (MIMS) cable
  cáp bọc kim loại
  MIS (metalinsulator semiconductor)
  chất bán dẫn cách điện kim loại
  MNFET (metal-nitride semiconductor field effect transistor)
  tranzito hiệu ứng trường bán dẫn nitrit kim loại
  molten metal
  kim loại nóng chảy
  MOS (metaloxide semiconductor)
  chất bán dẫn ôxit kim loại
  MOSFET (metaloxide silicon field effect transistor)
  tranzito trường silic oxit kim loại
  mu metal
  kim loại muy
  N Channel Metal Oxide Semiconductors (NMOS)
  Các chất bán dẫn ôxit kim loại kênh N
  N-channel metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại kênh n
  n-channel metal-oxide semiconductor (N-MOS)
  linh kiện kim loại-oxit-bán dẫn kênh n
  N-type metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại loại n
  native metal
  kim loại thiên nhiên
  Nickel Metal Hydride (battery) (NIMH)
  Hỗn hợp Niken-kim loại (ắcqui)
  nickel-metal hydride battery
  ắcqui niken-kim loại hyđrua
  noble metal
  kim loại quý
  noble-metal thermocouple
  cặp nhiệt kim loại quí
  non-ferrous metal
  kim loại màu
  oxidized metal
  kim loại bị oxy hóa
  P-type metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại p
  parent metal
  kim loại chính
  parent metal
  kim loại cơ bản
  parent metal
  kim loại gốc
  parent metal
  kim loại góc (chính)
  parent metal
  kim loại mẹ
  parent metal
  kim loại nền
  pig metal
  kim loại thỏi
  piped metal
  kim loại (đúc) có lỗ co
  positive metal oxide semiconductor
  bán dẫn ôxit kim loại (PMOS)
  Positive Metal Oxide Silicon (PMOS)
  Silic Oxyt kim loại dương tính
  powder metal
  kim loại bột
  powdered metal
  kim loại (dạng) bột
  precious metal
  kim loại quý
  precious metal reserve
  trữ lượng kim loại quý
  profile metal
  kim loại định hình
  quantity of metal removed
  lượng kim loại cắt gọt
  rare earth metal
  kim loại đất hiếm
  refractory metal
  kim loại chịu lửa
  refractory metal
  kim loại chịu nóng
  refractory metal
  kim loại khó chảy
  rolled metal
  kim loại cán
  rolled sheet metal
  tấm kim loại cán
  rubber-metal spring
  lò xo cao su-kim loại
  saw for metal
  máy cưa kim loại
  scrap metal
  kim loại phế thải
  scrap metal separation
  sự tách kim loại vụn
  secondary metal
  kim loại tái sinh
  secondary metal
  kim loại thứ sinh
  sectional metal
  kim loại định hình
  semi-metal
  nửa kim loại
  shear, metal cutting
  kéo cắt kim loại
  sheet metal
  kim loại lá
  sheet metal
  kim loại lá tấm
  sheet metal
  kim loại tấm
  sheet metal cutter
  máy cắt tấm kim loại
  sheet metal lagging
  lớp bọc bằng tấm kim loại
  sheet metal roller
  máy cán tấm kim loại
  sheet metal screws
  vít kim loại tấm
  sheet metal-bending machine
  máy uốn tấm kim loại
  sheet metal-bending rolls
  máy cán tấm kim loại
  sheet-metal waterproofing
  tấm cách nước (bằng) kim loại
  shell metal
  kim loại tấm
  shell metal
  vỏ kim loại
  shielded metal arc welding
  hàn hồ quang kim loại bảo vệ
  sintered metal
  kim loại thiêu kết
  sintered metal material
  vật liệu kim loại thêu kết
  sintered metal powder bearing
  ổ làm bằng kim loại thiêu kết
  soft metal
  kim loại mềm
  solder metal
  kim loại hàn
  speculum metal
  kim loại (dùng làm) gương
  spongy metal
  kim loại xốp
  sprayed (metal) coating
  sự phủ (phun) kim loại
  sprayed metal mold
  khuôn phun kim loại
  stainless metal
  kim loại không gỉ
  tenacious metal
  kim loại dai
  tenacious metal
  kim loại dẻo
  thick oxide metal-gate MOS circuit
  mạch MOS cửa kim loại oxit dày
  tint metal
  kim loại tráng đồng
  transition metal
  kim loại chuyển tiếp
  trim (metaltrim)
  khung kim loại
  type metal
  kim loại đúc chữ
  unprotected metal construction
  kết cấu kim loại không (có lớp phủ) bảo vệ
  unstainable metal
  kim loại không gỉ
  upset metal
  kim loại chồn
  vertical metal-oxide semiconductor (VMOS)
  chất bán dẫn ôxit kim loại đứng
  virgin metal
  kim loại nguyên sinh
  VMOS (verticalmetal-oxide semiconductor)
  chất bán dẫn ôxit kim loại đứng
  waste metal
  phế phẩm kim loại
  weld metal
  kim loại dùng để hàn
  weld metal
  kim loại hàn
  weld metal splatter
  vẩy hàn kim loại
  welding without using filler metal
  sự hàn không kim loại
  white metal
  kim loại (màu) trắng
  white metal
  kim loại trắng
  year of metal
  sự chảy dẻo của kim loại
  yielding of metal
  độ chảy của kim loại
  đá dăm
  đá rải đường
  rải balát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X