• /´dʒentri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tầng lớp quý tộc nhỏ
  the landed gentry
  tầng lớp quý tộc địa chủ nhỏ
  Hạng người
  the light-fingered gentry
  hạng người móc túi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X